Investeringsselskap kjøper eiendomsportefølje for 16 mrd. kroner

Bolig

Investeringsselskapet EQT har inngått en kjøpsavtale med Exeter Property Group om et totalt vederlag på 1.870 millioner dollar, tilsvarende rundt 16 milliarder norske kroner, der 800 millioner dollar vil være i EQT-aksjer, melder TDN Direkt. 

Exeter Property Group har en forvaltningsportefølje på over 10 milliarder dollar med hovedfokus på USA og Europa. 

Eiendomsgruppen venter å generere ca. 135 millioner dollar i omsetning og rundt 80 mill. dollar i EBITDA.