Anklager banker og eiendomsmeglere for ulovlige koblinger

Banker «presser» boligselgere til å bruke egeneide meglerkjeder, påstår den uavhengige meglerkjeden Foss & Co. Aldri dokumentert, svarer Eiendom Norge.

BLIR KUNDENE LÅST? Flere av de største meglerkjedene er eid av banker, som for eksempel Nordea-eide Privatmegleren. Toppsjefen i Foss & Co mener koblingene ofte går lenger enn loven tillater. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Bolig

– Det er ingen tvil om at det skjer, og jeg sitter med en følelse av at det er blitt verre, for nå er det ikke så lett for meglerne å skaffe boliger å selge, sier adm. direktør Knut A. Grundvig i Foss & Co.

Fra sitt kontor på Kolbotn leder han seks meglerfilialer i Follo og Østfold. Til forskjell fra store kjeder som DNB Eiendom, EiendomsMegler 1, Aktiv Eiendomsmegling og Privatmegleren, er Foss & Co et privateid og selvstendig meglerforetak, uten kobling til noen bank.

OPPGITT: Adm. direktør i Foss & Co, Knut A. Grundvig. Foto: Foss & Co

Grundvig hevder stadig flere oppdrag forsvinner fordi kundene «presses» til å velge en eiendomsmegler som eies av banken de har lån i.

– De sier det rett ut. At de får bedre rente av å velge den og den megleren. Vi har også hørt fra kunder at «vi likte dere best, men vi får ikke mellomfinansiering hvis vi ikke bruker bankens eiendomsmegler».

Ikke lov

Finanstilsynet presiserer at slike koblinger er ulovlige, selv om bankene står fritt til å anbefale egne meglerkjeder.

Dette er noe vi erfarer ihvertfall et par ganger i måneden, men vi hører det muntlig – aldri skriftlig
Knut A. Grundvig, Foss & Co

– Finanstilsynet har klargjort, blant annet i et rundskriv , at kobling mellom banktjenester og vilkår om bruk av et bestemt eiendomsmeglingsforetak er ulovlig. I et likelydende brev til Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund i mai 2020 presiserte Finanstilsynet at eiendomsmeglingsforetak som har tilknytning til banker, må ha rutiner for å sikre at oppdrag ikke inngås i strid med loven, skriver tilsynsrådgiver Arne Solberg i en e-post til Finansavisen.

Bevisbyrden faller på eiendomsmegleren:

– Megleren må bringe på det rene at eiendomsmeglingsoppdraget ikke er et vilkår for en bestemt banktjeneste, for eksempel lånevilkår, og innhente dokumentasjon på det. At slik dokumentasjon foreligger, vil Finanstilsynet følge opp i den løpende tilsynsvirksomheten.

Skrives ikke på papir

Men å skaffe dokumentasjon på at slike koblinger faktisk oppstår, er ikke like lett.

– Dette er noe vi erfarer ihvertfall et par ganger i måneden, men vi hører det muntlig – aldri skriftlig. Det kan altså være løgn, sier Grundvig, som altså ikke tror det er sannsynlig i de fleste tilfellene.

– Vi har ikke dokumentasjon på det, men den dagen Finanstilsynet får tak i det, kommer det til å smelle ordentlig, mener han.

– Skal være fritt

Eiendom Norge, paraplyorganisasjonen for norske meglerforetak, viser også til dokumentasjonsproblemet.

– Vi har ikke inntrykk av at dette er noe stort problem. Vi har aldri sett noe dokumentasjon på det, sier adm. direktør Henning Lauridsen.

TROR IKKE PROBLEMET ER STORT: Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

– Tror du det kan forekomme muntlig?

– Jeg har liten tro på at det er noen særlig forekomst av det, men det er ikke utenkelig at det kan skje i enkelttilfeller. Finanstilsynet er veldig tydelig på at meglervalget skal være fritt, og at det ikke skal være noen kobling mellom banken og eiendomsmeglingsforetaket.

– Det vel unaturlig å dokumentere noe som ikke er lovlig?

– Vi har som sagt ikke sett noen dokumentasjon på at det er et systematisk problem, og da er det vanskelig å tro at det faktisk er det, sier Lauridsen.

Han påpeker at dersom banken skal anbefale sin egen meglerkjede, må det gjøres eksplisitt klart atkontraktsignering ikke er et vilkår for lånetilbudet.

Ring konkurrenten

Også i fjor sommer omtalte Finansavisen denne praksisen. Da hevdet Eie Eiendomsmegling, Sem & Johnsen Eiendomsmegling og Krogsveen at problemet er reelt.

– Det finnes forbud mot kobling, men vi opplever at det skjer hver eneste dag. Bankene har ikke lov til å forutsette at du skal bruke deres megler for å gi finansiering, men vi opplever at det er en utstrakt bruk av dette. Disse tingene blir sagt, men ikke skrevet på papiret, sa daglig leder i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, Christoffer Askjer.

Foss & Co lanserer nå en reklamekampanje der kjeden anbefaler kundene å kontakte andre eiendomsmeglere for tilbud før de bestemmer seg.

– Vi kan lett bli oppfattet som sutrete, og det ønsker vi ikke. Hensikten er at kunden skal velge selv, og snakke med flere før man velger megler. En som skal kjøpe bolig tar gjerne kontakt med bankrådgiveren sin først, og da er det ikke uvanlig at rådgiveren sier «da sender jeg en eiendomsmegler til deg». Kunden rekker ikke annet, sier Grundvig.