Nesøya-salg: – Jeg føler meg ført bak lyset og lurt

Eiendomsadvokat Thor Gunnar Austin klager inn Nordvik-megler for brudd på god meglerskikk etter megleren solgte til annen megler med lukket bud. 

LIV OG LÆRE: Eiendomsadvokat Thor Gunnar Austin reagerer på at meglere selv bruker lukket bud, da de advarer både kjøpere og selgere mot det. Her foran huset på Nesøya som ble kapret med hemmelig bud ifjor.  Foto: Iván Kverme
Bolig

– Jeg reagerer på prosessen og føler meg ført bak lyset og lurt. Jeg sier at jeg skal komme med et bud og blir avtalt å bli holdt orientert. Megler sier at selger ikke vil godta lukket bud og ville ha en åpen prosess, også skjer dette, sier advokat Thor Gunnar Austin, daglig leder og partner i Austin Lyngmyr.

Boligen han snakker om ligger på Nesøya i Asker og ble solgt i oktober ifjor, med lukket bud fra en megler i Privatmegleren. Nå har advokaten klaget ansvarlig megler fra Nordvik inn for Eiendomsmeglernemda for brudd på god meglerskikk.

– Ved en åpen prosess hadde selger oppnådd en høyere pris. Jeg synes det er merkelig at meglere som sier man ikke skal akseptere lukket bud, gjør det  og bruker det selv, sier han. 

Eiendomsmeglingsloven § 6-3: God meglerskikk

(1) Oppdragstaker skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser. Oppdragstakeren må ikke opptre på noen måte som er egnet til å svekke tilliten oppdragstakerens integritet og uavhengighet.

(2) Oppdragstakeren skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.

Lovdata

Ville ikke ha lukkede bud 

VIL IKKE KOMMENTERE: Christian L. Mathiesen, eiendomsmegler i Nordvik Bolig. Foto: Nordvik Bolig

Boligen rett ved sjøen ved Nesøya ble solgt for 18 millioner kroner i 2019 til eiendomsflipperen Karl Petter Røyr. Boligen ble totalrenovert og lagt ut igjen for salg året etter, til hele 27,9 millioner kroner. De første budene som  kom inn i slutten av juni 2020 var lukkede bud. Det høyeste var på 25 millioner kroner, men ble avslått. Nordvik-megleren Christian L. Mathiesen skal ifølge Austin ha gjentatt flere ganger at selger ikke ville godta lukkede bud.

Hemmelige bud burde virkelig blitt gjort forbudt over natten. Det gjør det helt uforutsigbart for både kjøper og selger
Grethe W. Meier, Privatmegleren

Et nytt lukket bud kommer likevel 23. september på 23,6 millioner kroner.

– Den siste visningen blir holdt 5. oktober ifjor. Prisantydningen var satt ned til 26 millioner og megler gjentok at lukkede bud ikke ville bli godtatt, sier Austin.

Austin kjemper mot to andre budgivere som har åpne bud 8. oktober. Siste bud ender på 24,8 millioner og blir ikke akseptert.

– Morgenen etter får jeg beskjed av megler at selger nok vil godta bud på minst 25 millioner og jeg sier jeg vil komme tilbake med nytt bud. Jeg blir lovet at jeg skal bli holdt orientert om noe skjer i mellomtiden, sier Austin.

Nordvik Bolig vil ikke kommentere meglerdialogen. Se svar nederst i saken. 

Blir solgt til megler

Cirka en halvtime senere legger megler i Privatmegleren, Emilie Garnæs, inn lukket bud på 25 millioner kroner. 

VILLE SIKRE SEG TILBUD: Emilie Garnæs, eiendomsmegler i Privatmegleren og boligkjøper. Foto: Privatmegleren

– Megler videreformidlet fra selger at førstemann som la inn 25 millioner fikk boligen. Vi fikk også beskjed om at selger ikke ville bli fornærmet om vi la inn budet lukket. Slik situasjonen var da, følte vi at det var riktig å legge inn det budet kun til selger, for å sikre oss at selger holdt sitt ord, sier Garnæs. 

Meglerens sjef og adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, mener det bør være et forbud mot hemmelige bud. 

 – Hemmelige bud burde virkelig blitt gjort forbudt over natten. Det gjør det helt uforutsigbart for både kjøper og selger, sier Meier.

– Hva tenker du om denne saken? 

– Jeg skjønner hva de har tenkt, men jeg mener det er uheldig. Selv om man fikk vite at det var førstemann til mølla, vil de andre føle seg lurt. Hadde man her ikke lagt til rette for lukkede bud så ville man kanskje fått en enda høyere markedspris, sier meglertoppen. 

Fraråder meglere

– Så selv om den åpne budrunden ble avsluttet kvelden før, burde den fortsatt være åpen dagen etter?

VIL FORBY HEMMELIGE BUD: Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier. Foto: Iván Kverme

– Ja, det mener jeg hadde vært det beste. Jeg synes det er uheldig at man ikke får beskjed om bud som blir gitt, og jeg mener det ikke burde blitt lagt inn lukket bud her. Jeg håper inderlig at våre andre meglere heller ikke bruker hemmelige bud, selv om det er fristende i ny og ne, sier Meier. 

Emilie Garnæs mener likevel meglere må få lov å bruke metoden, så lenge den er lov. 

–  Jeg må jo som megler få stille i en budrunde som alle andre. Vi trodde budrunden var avsluttet kvelden før og fikk dette tilbudet dagen etter, sier Garnæs. 

–Hva tenker du om at din egen sjef vil ha det forbudt? 

- Jeg synes lukket bud i noen tilfeller er uryddig og er helt enig at det generelt er en uting , men når Finanstilsynet ikke ønsker å avvikle det eller forby det, må det være et verktøy man kan bruke, sier Garnæs.

Finanstilsynet vil ikke si hva de tenker om lukkede bud på nåværende tidspunkt, ettersom det er representert i utvalget som skal foreslå ny eiendomsmeglingslov. Tilsynet har tidligere sagt at meglere skal oppfordre til å ikke ta imot direkte bud.  

KJØPT MED HEMMELIG BUD: Denne boligen på Nesøya ble kjøpt med lukket bud i oktober i fjor, 1 million under nedsatt prisantydning. Foto: Iván Kverme

Utfordrer meglerpraksis

Advokat Austin mener tilbudet om 25 millioner ikke ble presentert som et førstemann til mølla-tilbud, men mer et forsøk på å få igang en budrunde. 

– Jeg fikk beskjed om at selger kunne akseptere en pris ned mot 25 millioner, at det var det minste selger ville ha, og ble lovet å bli holdt orientert om veien videre, sier Austin.

Austin hevder han hadde mulighet til å legge seg godt over 25 millioner. 

 –Kan man bli orientert da, om budet er lukket?

– Jeg mener det er et brudd på det å holde meg orientert, men ser at det også ville vært et brudd på å formidle lukket bud. Hva går foran hva, det er et åpent spørsmål som jeg ønsker å få belyst, sier Austin. 

– Har du brukt lukket bud selv? 

– Nei, det har jeg aldri gjort, sier advokaten. 

Grethe W. Meier i Privatmegleren forstår at han vil teste praksisen. 

– Ja, det er en helt umulig oppgave å både ha en informasjonsplikt og ikke få lov til å informere. I vår bransje ønsker vi at det skal være ulovlig og jeg tror også det blir ulovlig i den nye eiendomsmeglingsloven, sier Meier.

Selger Karl Petter Røyr sier det var utelukket å selge til eiendomsadvokat Thor Gunnar Austin.

– Jeg ville ikke selge til ham uansett. Han var veldig vanskelig og snakket ned eiendommen, men han fikk tilbud om å legge inn bud på 25 millioner, han også, på samme måte som Garnæs. Jeg sa aldri at lukkede bud ikke ville bli godtatt, men de som kom var på for lave nivåer og jeg tror ikke boligen hadde gått for over 25 millioner gitt budrunden kvelden før, sier Røyr.

Kan ikke kommentere

Nordvik-megler Christian L. Mathisen som er klaget inn viser til sin kommunikasjonsavdeling. 

– Dessverre har ikke megler adgang til å uttale seg om innholdet i et kundeforhold, herunder hva som ble diskutert og avtalt med selger, skriver kommunikasjons- og merkevaredirektør Tom Andre Aas i en epost. 

Aas skriver videre at meglere må forholde seg til at lukkede bud er lovlige, selv om de ikke liker dem. 

– Både kjeden og megler er kritiske til lukkede bud, men megler har samtidig en plikt til å forholde seg til at slike pr. i dag er lovlige. Lukket bud ble ikke anbefalt her, sier Aas. 

25. mars er det ventet at eiendomsmeglingsutvalget kommer med sitt forslag til ny eiendomsmeglingslov. De har blant annet vurdert forbud mot kupping, korte akseptfrister og lukkede bud.