Mona Høiness fikk grisebank av retten

Mona Høiness serverte alkohol og holdt boligvisning i fire timer før hun avtalte salg til kjøperen som påsto han skulle arve 300 millioner. Retten gir henne det glatte lag.

FIKK SÅ HATTEN PASSET: Agder lagmannsrett var knapt enig med Mona Høiness i noe som helst i tvisten om hennes famøse boligsalg i Kristiansand. Foto: Iván Kverme
Bolig

Mona Høiness gjennomførte visning over fire timer, serverte mat og alkohol til kjøperne før hun dagen etter sendte e-post til megler med full gjennomgang av kjøper, pris, overtagelse, betalingsplan, håndverkerarbeid, tid for kontraktsmøte, plan for deling av strømutgifter og inventarliste, samt skrøt av hvor hyggelige og ordentlige kjøperne var.

Da det viste seg at historien om at kjøperen skulle arve 300 millioner var en bløff, skyldte Høiness på megleren. 

Selv om det i kontrakten het at avtalen var inngått direkte mellom selger og kjøper uten bistand fra megler, og at også oppgjøret skulle gå direkte mellom partene.

«Avtale» var ikke avtale

Kristiansand tingrett ga Mona Høiness det glatte lag, og avviste erstatningssaken mot sørlandsmegleren Sædberg Lian i juli 2019. Nå har Agder lagmannsrett gjort nøyaktig det samme, om mulig i enda tydeligere ordelag.

Høiness og hennes våpendrager, Mette Yvonne Larsen, var fast bestemt på at eiendomsmegler Svein Lian burde ha gått inn og stoppet handelen mellom partene.

Til tross for at Høiness hadde gitt tydelig uttrykk for at hun stolte på kjøpernes betalingsplan, mente hun at megleren burde ha sjekket finansieringen, og grepet inn.

Selv om hun selv skrev «Avtale om kjøp av leilighet» i emnefeltet i den lange og detaljerte e-posten til megler dagen etter visningen, ville hun ha retten til å tro at det ikke var avtalt noe kjøp.

Lagmannsretten fattet ikke lit til Høiness her og la vekt på en lang rekke bevis som pekte i retning av at partene var blitt enige uten bruk av megler.

Må betale sakskostnader

Retten la også vekt på at Høiness hadde praktisert som advokat i 30 år, og selv drevet eiendomsmegling der hun hadde meglet et titalls eiendommer.

Høiness og Larsen kritiserte dertil at megleren hadde fjernet annonsen fra Finn.no den dagen kjøpekontrakten ble inngått, da de mente dette var i strid med god meglerskikk. De mente videre at transaksjonen fremsto så tvilsom at megler skulle ha avventet å ta annonsen av nettet. I tillegg mente de at det at megleren sa opp oppdraget om dekningssalget også var i strid med god meglerskikk.

Retten mente meglers opptreden var helt naturlig.

Høiness er i tillegg til å ha måttet betale meglers sakskostnader i tingretten på 131.000 kroner også dømt til å betale sakskostnadene i lagmannsretten på 91.800. Pluss egne omkostninger i begge instanser.

Taus Høiness-advokat

«Ingen kommentar foreløpig», skriver Mette Yvonne Larsen i en tekstmelding til Finansavisen.

– Når man dokumenterer godt er det lønnsomt når man kommer til rettsapparatet. Vi mener vi har gjort alt riktig, og det sier dommen også, sier adm. direktør Grethe Meier i Privatmegleren.

Saken handler om to leiligheter på til sammen 220 kvadratmeter som Høiness og ektemannen Erik Overgaard kjøpte i 2014. Prislappen var over 20 millioner kroner, hvorpå paret slo sammen leilighetene.

I 2018 la hun ut den ene, på 149 kvadratmeter, for salg til 17,7 millioner kroner. Den andre leiligheten skulle selges separat senere.

Da kjøper ikke kunne gjøre opp måtte Høiness hyre inn en annen megler til å forestå dekningssalg. Etter priskutt fra 17,7 millioner kroner via 17,4 millioner, 16,3 millioner, 15,8 millioner, 14,95 millioner og til slutt 13,95 millioner, endte endelig salgspris på 13,25 millioner høsten 2019.