Selvaag Bolig vil gi utbytte på 281,3 millioner

Styret i Selvaag bolig foreslår et utbytte på 3 kroner pr. aksje, som er er 81 prosent av resultatet pr. aksje for andre halvår. 

PRESENTERER TALL FOR 4. KVARTAL: Sverre Molvik, adm. direktør i Selvaag Bolig Foto: Iván Kverme
Bolig

(Saken oppdateres)

 

Med utbyttet på 3 kroner pr. aksje andre halvår blir samlet ordinært utbytte for 2020 på 6 kroner pr. aksje. I første kvartal 2020 ble det utbetalt et tilleggsutbytte på 22 kroner pr. aksje etter at selskapet solgte store deler av tomtebanken sin til Urban Property.

Selvaag Bolig

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter13471.414,4
Driftsresultat348,2372,4
Resultat før skatt347,5374,6
Resultat etter skatt243,9278,6
Selvaag Bolig

Lavere inntekter

I 2020 under ett hadde Selvaag Bolig et inntektsfall på 670 millioner sammenlignet med året før. Driftsinntektene endte på 2.698 millioner mot 3.368 millioner i 2019. 

I 2019 solgte konsernet én næringseiendom og én opsjonskontrakt for til sammen 320 millioner kroner. Nedgangen i omsetning skyldes også en høyere andel av overleverte enheter fra deleide prosjekter som presenteres netto, ifølge kvartalstallsrapporten. 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Mindre bygging

Selvaag Bolig startet bygging av 254 boliger i fjerde kvartal som er på nivå med samme kvartal i fjor. For 2020 som helhet er det derimot et år preget av lav igangsetting. 

Det ble igangsatt kun 496 boliger i 2020 mot 830 året før. Det er en nedgang på over 40 prosent. 

Antall solgte boliger endte på 683 mot 752 i 2019. 

Ved utgangen av fjerde kvartal 2020 var verdien av Selvaag Boligs totale varelager på 3.941 millioner mot 4.275 millioner på samme tid i 2019. Egenkapitalen ved utgangen av perioden var på 2.438 millioner mot 3.382 millioner. Nedgangen skyldes i hovedsak overleverte boliger, heter det i kvartalstallsrapporten. 

Boligutvikleren har inngått avtaler om kjøp av to tomter i Stockholm som tilsammen skal gi 270 boliger boliger. I tillegg er det i kvartalet inngått avtale om kjøp av Lilleakerveien 47 i Oslo Vest som kan gi omlag 150 boliger. 

Boligtall fra Selvaag Bolig

Boliger20202019
Solgte683752
Igangsattse496830
Overleverte720732
Ferdigstilte691776
Selvaag Bolig

Etterspørsel

Selvaag Bolig har i 2020 overlevert 720 boliger, men som nevnt kun igangsatt 496. Boliger under bygging vil dermed falle de neste kvartalene. 

Selskapet forventer et godt nyboligmarked fremover, men trekker frem økt boliglånsrente, arbeidsledighet og eventuell innstramming av boliglånsforskriften som faktorer som kan dempe etterspørselen.