Selvaag Bolig vil snu halvering til dobling

I 2020 startet Selvaag Bolig bygging av nesten halvparten så mange boliger som i 2019. Nå håper boligutvikleren på langt høyere tall. 

FLERE IGANGSETTELSER: Selvaag Bolig økte byggingen kraftig i andre halvår i fjor, men ligger milevis bak 2019. Her fra prosjektet Landås Pluss ved Høn i Asker fra august i fjor.  Foto: Gard Setsaas
Bolig

Selvaag Bolig igangsatte kun 496 boliger i 2020, noe som er en nedgang på over 40 prosent fra året før. 

Boligutvikleren har likevel hentet seg godt inn fra et begredelig første halvår i 2020 hvor kun 46 boliger ble igangsatt. 

HÅPER Å BYGGE MER: Sverre Molvik, adm. direktør i Selvaag Bolig. Foto: Iván Kverme

– Totalt ligger vi 200 enheter over det vi trodde vi skulle ligge på når vi guidet i mars i fjor. Vi har satt gang mer enn forventet og mener nivået er veldig bra gitt omstendighetene, sier adm. direktør Sverre Molvik. 

Selvaag Bolig

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter1.347,01.414,4
Driftsresultat348,2372,4
Resultat før skatt347,5374,6
Resultat etter skatt243,9278,6
Kilde: Selvaag Bolig

Håper på dobling

Selvaag Bolig startet bygging av 254 boliger i fjerde kvartal i fjor som er på nivå med samme kvartal i 2019. Antallet solgte boliger endte på 683 i kvartalet, mot 752 i 2019. 

– Vi ser at det gode salget fortsetter i første kvartal og vi har en målsetting om å starte bygging av 867 boliger totalt i år, like mange som det ferdigstilles, sier Molvik. 

– Er det realistisk? 

– Det er vår ambisjon, men vi er avhengig av at det reguleres. Det er en flaskehals. Vi har 400 boliger i markedet og kan legge ut 800 til, avhengig av hvordan salg og regulering går. Det står ikke på oss, sier han. 

Sverre Molvik har sittet som adm. direktør i Selvaag Bolig siden oktober i fjor, da Rolf Thorsen fikk sparken på dagen, etter at styret ønsket mer gjennomslag for selskapet. 

Boligtall fra Selvaag Bolig

Boliger20202019
Solgte683752
Igangsatte496830
Overleverte720732
Ferdigstilte691776
Kilde: Selvaag Bolig

Lavere inntekter

I 2020 under ett hadde Selvaag Bolig et inntektsfall på 670 millioner kroner sammenlignet med året før. Driftsinntektene endte på 2.698 millioner mot 3.368 millioner i 2019, ifølge rapporten fra fjerde kvartal som ble publisert onsdag. 

I 2019 solgte konsernet én næringseiendom og én opsjonskontrakt for til sammen 320 millioner kroner. Nedgangen i omsetning skyldes også en høyere andel av overleverte enheter fra deleide prosjekter som presenteres netto, ifølge rapporten.

Styret i Selvaag bolig foreslår et utbytte på 3 kroner pr. aksje, som er er 81 prosent av resultatet pr. aksje for andre halvår. Samlet ordinært utbytte for 2020 ender på 6 kroner pr. aksje. 

I første kvartal 2020 ble det utbetalt et tilleggsutbytte på 22 kroner pr. aksje etter at selskapet solgte store deler av tomtebanken sin til Urban Property.