Kraftig oppgang i salg av nye boliger

Salget av nye boliger i januar ble 27 prosent høyere enn samme måned året før.

Bolig

Boligprodusentenes Forening melder i sin statistikkrapport at salget av nye boliger i januar ble 27 prosent høyere enn samme måned året før. 

Salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 51 prosent og 16 prosent høyere enn fjoråret, mens salget av småhus ligger 12 prosent lavere enn januar i fjor.

Igangsettingen av boliger i januar har imidlertid falt med åtte prosent mot fjoråret. Det er det laveste januar-nivået på over ti år.

– Den lave igangsettingen kan indikere at mye av salget skjer i allerede igangsatte prosjekter. Men vi har også fått tilbakemelding på at saksbehandlingen, både på byggesak og plansak, i flere kommuner er uvanlig treg, sier administrerende direktør Per Jæger under pressekonferansen.