Rekordsterkt nyboligsalg

Samfunnsøkonomisk Analyse har ikke sett maken til februar-telling.

NYE BOLIGER RIVES VEKK: Her fra Selvaag Bolig-prosjektet Landås Pluss på Landåsjordene ved Høn i Asker. Bildet er tatt i august 2020. Foto: Gard Setsaas
Bolig

De siste to månedene (fra midten av desember til midten av februar) har 3.246 nye boliger blitt Norge, viser en ny rapport (Econ Nye Boliger) fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

Dette er 10 prosent flere enn i tomånedersperioden før, men hele 43 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Nyboligsalget er det høyeste i en februar-telling siden Samfunnsøkonomisk Analyse begynte å samle inn statistikk for hele landet i 2013, og på Østlandet siden 2003.

Salget siden desember utgjør 18 prosent av boligene som har vært til salgs, 1 prosentpoeng ned fra tomånedersperioden før, men 6 prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Høyest takt i øst

Østlandet hadde den høyeste salgstakten med 23 prosent, foran Nord-Norge med 19 prosent og Vestlandet med 15 prosent.

Midt-Norge og Sørlandet lå lavest, med en salgstakt på henholdsvis 14 og 11 prosent.

Kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er i snitt 58.100 kroner, opp 2 prosent fra samme tid i fjor. Østlandet ligger høyest med 65.200 kroner pr. kvadratmeter.

Siden sist telling har 1.978 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Med 3.246 boliger i samlet salg, har antall usolgte boliger dermed falt til 14.509.