Sterk tro på boligprisvekst

NBBLs sjeføkonom tror første renteheving kan komme allerede i september. NBBLs boligbarometer viser største tro på boligprisoppgang på nesten tre år.

Rask renteheving: Men sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL ser tunge grunner til at boligprisveksten vil avta. Foto: NBBL
Bolig

NBBLs boligmarkedsbarometer for februar viser at 61 prosent av de spurte tror boligprisene vil stige det neste året. Det er høyeste andel siden juni 2018.

De potensielle boligkjøperne er ikke blinde for at perioden med en styringsrente på null prosent er på hell. 

Halvparten av respondentene tror at boliglånsrenten vil stige i løpet av det kommende året.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL tror de får rett. Han tror at den vedvarende ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i deler av boligmarkedet presser frem en høyere styringsrente.

– Videreføringen av boliglånsforskriften fra nyttår vil bidra til å dempe presset i markedet, men nullrenten er fortsatt en kraftig stimulans på markedet, sier Frengstad Bjerknes.

– Jeg tror renten blir hevet i desember, eller kanskje til og med i september. Jeg mener Norges Bank allerede ved rentemøtet i mars må gi signaler om det, noe de kan gjøre uten å binde seg til masten.

I Norges Banks nåværende rentebane, er den første rentehevingen plassert til mars 2022.

– Ingen etterspørselskrise

NBBLs undersøkelse viser at troen på stigende boligpriser heller ikke lar seg bremse stort av restriksjonene og økt ledighet. Selv i januar, da mutasjoner og nye nedstenginger ga et hopp i andelen som fryktet for egen jobb, holdt troen på videre prisoppgang seg høy.

– Underliggende er etterspørselen i norsk økonomi god. De bransjene som er særlig rammet, som reiselivet og kulturlivet, mangler ikke etterspørsel, men er rammet av restriksjonene. I andre bransjer, som bilbransjen og i boligmarkedet, er etterspørselen høy, sier Frengstad Bjerknes.

– Vi hadde ikke kunnet gå på pub eller restaurant selv om renten var minus 5 prosent. De fleste, som har beholdt jobbene, er hjemme med tvungen sparing.

Fundamental brems

Selv tror han at boligmarkedet roer seg mer enn undersøkelsen antyder.

– Fundamentale forhold tilsier det. Utlånsforskriften er normalisert, og det betyr en reell innstramming for bankene. I tredje kvartal var 11,5 prosent av lånene utenfor kriteriene i forskriften. Nå må bankene legge seg under 8 prosent, sier sjeføkonomen.

– Med det prisnivået vi har fått på boliger, er grensen på maksimalt fem ganger inntekten en effektiv demper, sier Frengstad Bjerknes.

– Dessuten er befolkningsveksten mye lavere enn i foregående år og boligbyggingen er på vei opp, i hvert fall utenom Oslo.

Når også renten trolig blir hevet i år, betyr det i sum at boligmarkedet vil roe seg.

Normalisering pluss boligpriser

– Er det boligmarkedet eller normaliseringen av økonomien ellers som får Norges Bank til å fremskynde rentehevingene?

– Vi hadde ikke fått en renteheving om resten av økonomien var svak, og boligmarkedet sterkt. Men boligmarkedet gjenspeiler resten av økonomien, så de vil trekke i samme retning.

– Respondentene tror både på høyere rente og på høyere boligpriser. Betyr det at de regner med å ha råd til høyere rente?

– Jeg tror det. Men jeg tror at renteforventningene er preget av at de har lest mye om utsikter til høyere renter i det siste. Og jeg tror at boligprisforventningene er selvforsterkende, både når prisene stiger og når de synker.