Rekordsalg

Inntektene mer enn doblet seg for Solon Eiendom, mens et aksjesalg sørget for kraftig bunnlinjevekst. 

LA FREM TALL: Adm. dir. Andreas Martinussen i Solon Eiendom.  Foto: Ivan Kverme
Bolig

 

Nyboligsalget er inne i en god trend, og Solon Eiendom kan i sin rapport for fjerde kvartal opplyse om rekordhøyt salg både i fjerde kvartal og i 2020.

Selskapet inngikk salgskontrakter for 1.103 millioner kroner i kvartalet og 2.548 millioner kroner for helåret 2020 (justert for eierandel i samarbeidsprosjekter). 

Flere overleverte enheter fra Solon Bolig sørget for å løfte bokførte driftsinntekter til 675,6 millioner kroner, mer enn en dobling fra fjerde kvartal året før.

Selskapet klarte en prosjektmargin på 29 prosent i fjerde kvartal. Dette skyldes i hovedsak ferdigstillelse av de 125 første enhetene på Magasinparken i Ski, hvorav 111 ble overlevert i kvartalet.

Regnskapet er godskrevet 105 millioner kroner i netto finansinntekter etter at selskapet fullførte salget av 75 prosent av tredje og siste byggetrinn i Magasinparken. Dette bidro til å dra resultatet før skatt opp fra 55 til 255 millioner kroner i kvartalet.

Rapporten her.

Presentasjonen her.

Solon Eiendom

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter675,6325,0
Driftsresultat135,545,4
Resultat før skatt254,955,1
Resultat etter skatt234,939,5

Solon Eiendom

  • Boligutvikler som opererer i Oslo og Viken. 
  • Adm. direktør er igjen Andreas Martinussen etter et relativt kort gjestespill av Stig L. Bech. 
  • De største aksjonæne er Runar Vatne, Simen Thorsen og Tore Aksel Voldberg.