Olav Selvaags barnebarn ser boliggevinster på 140 mill.

Da Selvaag-arvingene Peder, Carmencita og Tharald Nustad for tre år siden solgte et næringsbygg i Oslo satset de pengene på bolig. Nå har de solgt for 200 millioner.

VENTER PÅ GEVINSTENE: Mallin-sjef Arne Medlien solgte boliger for 200 millioner i fjor, men gevinstene kommer ikke før i de neste regnskapene. Foto: Iván Kverme
Bolig

Eiendoms- og investerinsselskapet Mallin er noe av arven etter boligpionér Olav Selvaag som på 1980-tallet gjorde arveoppgjør til sin eldste datter, avdøde Cecilie Nustad. Hennes barn, søsknene Peder, Carmencita og Tharald Nustad solgte i 2018 solgte i 2018 et næringsbygg i Rosenkrantz gate i Oslo med 80 millioner i gevinst. 

Pengene satset de på boligbygging, og selskapet er med i syv boligutviklingsprosjekter med mellom 1.200 og 1.300 enheter sammen med blant andre Backe, AF, BORI, Løvenskiold Eiendom, Solon og Stor-Oslo Eiendom.

Venter på boliggevinster

Tilsammen ble det solgt boliger i Mallin-prosjektene 125 boliger for over 600 millioner kroner i 2020. Mallins eierandel i de ulike prosjektene tilsvarte boligsalg for 200 millioner kroner alene.

– Utviklingsprosjektene innen boligutvikling ga ikke store bokførte effekter i 2020, men gjennom 2020 har flere prosjekter kommet for salg og bygging som gir bokførte effekter de kommende årene, sier adm. direktør Arne Medlien i Mallin.

– Jeg forventer at de neste årene vil gi oss resultater på 25-30 millioner hvis alt går etter planen. Hele marginreserven representerer imidlertid 130-140 millioner, men de gevinstene vil bli inntektsført over langt flere år, sier han.

Mallin gikk ut av fjoråret med 30,9 millioner i inntekter og et resultat før skatt på 7,2 millioner. Selskapet har i tillegg til bolig både næringseiendom og verdipapirer. Samlet hadde investeringsselskapet en verdijustert avkastning på 11,3 prosent i fjor, opp fra 9,9 prosent i 2019. De seneste årene har avkastningen ligget rundt 10 prosent.

Tomter med boligpotensial

Mallins portefølje av næringseiendommer og utviklingstomter utgjør en verdi på 585 millioner kroner.

– Utviklingstomtene med boligpotensial forventes å gi gode bidrag til verdiutviklingen de kommende årene, og fortsatt fokus på boligutvikling med høye ambisjoner på bærekraft vil stå sentralt, sier Medlien.

Finansporteføljen i Mallin var ved utgangen av fjoråret på 70 millioner kroner. Avkastningen endte på 7,3 prosent etter at 70 prosent av porteføljen var plassert i rente- og obligasjonspapirer, mens resten var plassert i norske aksjer og globale aksjefond.

I tillegg har Mallin eierandeler i internasjonale PE-fond som er investert i sektorene helse og utdanning. Selskapet har dertil 28 prosent av aksjene i vannrenseselskapet Biowater Technology, som endte fjoråret med et resultat på mellom 4 og 5 millioner kroner.

Peder Nustad er største eier i Mallin med 47 prosent foran Carmencita med 36 og Tharald med 16 prosent.