Handelsbanken-økonom: Nå begynner vi å nærme oss veksttoppen

Halfdan Grangård i Handelsbanken ser for seg at boligprisveksten har holdt seg sterk også i mars.

OM BOLIGPRISENE: Seniorøkonom Halfdan F. Grangård i Handelsbanken Capital Markets ser for seg at veksten har holdt seg fortsatt sterk også i mars, og tenker seg en sesongjustert månedsvekst rundt 1-tallet.
Bolig

Nå nærmer vi oss veksttoppen for boligprisene, mener seniorøkonom Halfdan F. Grangård i Handelsbanken Capital Markets.

Utviklingen i boligprisene de siste månedene har vist et fortsatt sterkt boligmarked. Justert for normale sesongmessige variasjoner steg boligprisene med 1,3 prosent i februar, etter en vekst på 0,9 prosent hver av de tre foregående månedene. 

Årsveksten i februar var oppe i nærmere 10 prosent. 

Nær toppen

Økonomene i Handelsbanken ser for seg at veksten har holdt seg fortsatt sterk også i mars, og spår en sesongjustert månedsvekst rundt 1-tallet. 

«Ettersom boligprisene falt i mars i fjor – husk at dette var i starten av coronakrisen, vil oppgangen i årsveksten bli desto sterkere. Men nå begynner vi også å nærme oss veksttoppen», skriver Grangård i morgenrapporten torsdag, som ser for seg en årsvekst rundt 12 prosent.

Impulsen fra Norges Banks rentekutt forventes ifølge seniorøkonomen å svekke seg i tiden fremover, og han øyner fortsatt en klar nedgang igjen i årsveksten gjennom andre halvår i år. 

«Om noe har balanseindikatorene allerede begynt å antyde en svekkelse av momentumet. Gjennom neste år vil boligprisveksten dempes ytterligere av at utlånsrentene begynner å øke igjen», skriver Grangård.

Handelsbanken tror Norges Bank begynner å heve renten igjen ved utgangen av dette året. Og erfaringsmessig vil det ha en ganske umiddelbar – og dempende, effekt på boligprisene, påpeker Grangård.

Torsdag kl. 11 presenterer Eiendom Norge boligprisutviklingen i mars.

OBOS-prisene

OBOS-prisene falt i mars etter 11 måneders sammenhengende oppgang.

Tallene viser en nedgang på 1,3 prosent i Norge og 1,2 prosent i Oslo. I Oslo utgjør grunnlaget rundt 25 prosent av omsetningene.

– OBOS-prisene falt en god del, og indikerer at vi kan vente oss en prisnedgang i boligmarkedet ellers også. Vi har endret prognose fra moderat prisvekst til moderat nedgang, kommenterte sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tirsdag.