Eiendom Norge holder pressekonferanse om boligprisstatistikk for mai 2021.