– Risikoen for et alvorlig fall er fortsatt lav

Selv om boligprisveksten nå er noe lavere enn Norges Bank ser for seg, har dette ingen betydning for tidspunktet for den første renteøkningen, mener Danske Banks sjeføkonom.

SPÅDOMMEN: Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, ventet en utflating av boligprisene, drevet av bedre balanse som følge av økt tilbudsside, forventninger om renteøkninger og et allerede høyt prisnivå. Foto: Eivind Yggeseth
Bolig

– Vi ventet en utflating av prisene, drevet av bedre balanse som følge av økt tilbudsside, forventninger om renteøkninger og et allerede høyt prisnivå, sier sjeføkonom i Danske Bank, Freank Jullum.

Samtidig er igangsettingen fortsatt så lav at det ikke er tegn til noen kraftig økning av tilbudssiden, mener han.

– Risikoen for et alvorlig boligprisfall drevet av overskuddstilbud foreløpig er derfor fortsatt lav, sier Jullum.

Steg mer enn normalt

Boligprisene steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Som ventet falt prisene i Oslo, sterkest prisvekst blant storbyene var i Trondheim og Bergen.

– Selv om prisveksten nå er noe lavere enn Norges Bank så for seg i pengepolitisk rapport i mars; 12,04 prosent over året, har dette ingen betydning for tidspunktet for den første renteøkningen, som vi fortsatt venter i september, sier Jullum.

Forventer bedre balanse

Omsetningen av boliger er vedvarende høy og prisutviklingen nasjonalt er noe sterkere enn forventet, samtidig som Oslo-prisene fortsetter å korrigere ned for tredje måne på rad. 

– Det ligger an til en svakere prisutvikling framover ettersom renteeffekten og forbrukereffekten under pandemien går i revers når samfunnet normaliseres, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I tillegg mener han utlånsforskriften virker begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar til å ta toppen av dette markedet. 

Geving forventer en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, med en dreining fra selgers til kjøpers marked. 

– Dette vil gi et mer bærekraftig boligmarked i tiden som kommer, sier Geving.