Husbanken innrømmer for dårlig oppussingskontroll fra 2008 til 2017

Husbanken tar selvkritikk for dårlig kontroll over oppussingsprosjekter de ga støtte til mellom 2008 og 2017.

Publisert 14. nov. 2021 kl. 21.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 168 ord

Banken erkjenner at de i perioden ikke hadde rutiner for å kontrollere at boligene faktisk ble pusset opp, skriver E24.

Over 13 milliarder kroner i gunstige lån ble overført fra statens bank til private selskaper og andre boligaktører i tiårsperioden 2008-2017, ifølge lånetilsagn avisen har fått innsyn i.

Husbanken bekrefter at de ikke hadde sentralt fastsatte rutiner for å gjøre slik oppussingskontroll. Det var heller ikke fast praksis ved noen av regionskontorene, med unntak av kontoret i Midt-Norge. De understreker at stikkprøvekontroller ble gjennomført, og at Husbanken krevde ekstra dokumentasjon ved mistanke om svindel.

Husbankens kontrolldirektør Erik Sjøblom innrømmer at kontrollrutinene gjennom flere år var utilstrekkelige. I 2018 ble praksisen strammet inn.

– Husbankens rutine i slike saker i dag er at det skal gjennomføres befaring på byggeplass for å kontrollere at oppussing er gjennomført i tråd med tilsagnet før lån utbetales, sier Sjøblom til avisen.

Husbanken fastholder at deres praksis for å dokumentere selve bolighandelen har vært god hele veien, blant annet med krav om signerte kjøpekontrakter.