KjøpLogg inn

Forventningene til boligmarkedet faller

Til tross for økende rentefrykt, tror de fleste nordmenn fortsatt på økende boligpriser. NBBLs adm. direktør tror at den sterke boligprisveksten vi har sett i 2022 vil avta.

Publisert 30. juni 2022 kl. 09.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 199 ord
BOLIGMARKEDSBAROMETERET: Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. NBBL

NBBLs boligmarkedsbarometer faller til 5,0 i juni, fra 6,1 i mai.

Det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for juni.

– Vi erfarer at det fortsatt er høy aktivitet i bruktboligmarkedet, men økt usikkerhet i nyboligmarkedet. Galopperende kostnader bidrar til at prosjekter nå stadig oftere utsettes. Særlig i pressområdene er det viktig for boligforsyningen og prisene at ikke nyboligbyggingen stopper opp, sier Fredriksen.

Tro på prisstigning

Ifølge undersøkelsen har andelen som tror på kraftig renteoppgang steget fra omtrent 5 prosent for et år siden, til 29 prosent.

Til tross for økende rentefrykt, tror nordmenn fortsatt at boligprisene vil fortsette å øke.

Blant undersøkelsens 1000 respondenter svarer hele 58 prosent at tror at boligprisene vil fortsette å øke. Samtidig har andelen som tror å prisfall har nesten tredoblet seg fra februar til juni, fra 5 til 14 prosent.

– Junitallene viser at økte renter har en nedkjølende effekt på nordmenns forventninger til boligmarkedet. Troen på høyere boligpriser holder seg likevel på et høyt nivå til tross for usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Forventningene til arbeidsmarkedet holder seg fortsatt sterkt, og reflekterer en høy grad av jobbtrygghet. Kun 4,8 prosent av respondentene frykter for å miste jobben i løpet av det neste året.