Styremedlem solgte seg kraftig ned i Spetalen-favoritt

Investor Øystein Stray Spetalen. Her på Manifest Årskonferanse på Sentrum Scene.  Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Torsdag solgte Centrum Skilt 3.000.000 aksjer i lager- og oppbevaringsselskapet Self Storage Group. Aksjene, som representerer en 3,63 prosent eierandel, ble solgt til gjennomsnittlig kurs 19,25 kroner i en block trade håndtert av Carnegie.

Vederlaget for aksjene var dermed 57,75 millioner kroner.

Centrum Skilt eies av styremedlem Gustav Søbak.

Etter transaksjonen eier Centrum Skilt 6.565.000 aksjer i Self Storage Group, tilsvarende en eierandel på 7,95 prosent.

De resterende aksjene er låst i en lock-up-avtale med Carnegie frem til mars 2020.

Øystein Stray Spetalen, gjennom Ferncliff Invest, eier om lag 6,2 prosent av de utestående aksjene i Self Storage.

Aksjen falt 0,99 prosent til 20,00 kroner under handelen på Oslo Børs torsdag.