Sannsynligvis mer olje i DHIBM-1-brønnen på Hibiscus Updip-prospektet enn først antatt

BW Adolo, FPSOen på Dussafu-feltet i Gabon Foto: BW Offshore

Foreløpige vurderinger er at oljefunnet i DHIBM-1-brønnen på Hibiscus Updip-prospektet på Dussafu Marin-lisensen offshore i Gabon er større enn estimatet før boring på 12 millioner fat, og det er besluttet å bore et sidesteg.

Det går frem i en melding fra Panoro Energy onsdag.

«De initielle resultatene fra logger på Gamba-formasjonen på Hibiscus Updip er svært oppmuntrende», heter det i meldingen.

I en presentasjon fra BW Energy blir det opplyst at Hibiscus vil være en separat utvikling til Rusche-komplekset.