FLERTALL: Norwegians fungerende konsernsjef Geir Karlsen. Foto: Sven Christian Stenvaag

Norwegian tror foreløpig de har flertall for å utsette milliardlån

Basert på foreløpige tall tror Norwegian at de har flertall for å få utsatt milliardlånet.

Ved utløpet av fristen for «bird free»-premie har Norwegian på foreløpig basis fått bekreftelse fra de finansielle rådgiverne om at de har rimelig oversikt over mottaket av forpliktelser om å stemme for eller gi fullmakt fra mer enn to tredjedeler av de totale stemmene, opplyses det om i en børsmelding.

Selskapet hadde satt en frist for forhåndsaksept til onsdag 11. september klokken 17:00.

Det kommer frem av børsmeldingen at beregningen av antall stemmer kun er foreløpig og forblir underlagt potensielle justeringer gjennom en bekreftelsesprosess som for øyeblikket er iverksatt av Nordic Trustee AS.

Det endelige resultatet kunngjøres når det er bekreftet av Nordic Trustee AS 16. september etter de kunngjorte obligasjonseiermøtene.

Etter det Finansavisen kjenner til fra annet hold har obligasjonseiere for nær 60 millioner euro allerede meldt sin støtte til Sisseners Canopus sitt forslag. Lånet er på totalt 250 millioner euro.

– Vi har vårt syn, og vi stemmer nei uansett. Vi har sagt det vi skal si, så får vi la det være opp til obligasjonseiermøtet, sa Philippe Sissener til DN.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også