VENTER SPENT: Leverer Mario Draghi varene? spår Kjetil Olsen i Nordea Markets torsdag. Foto: Iván Kverme

Nordea Markets: «Mario Draghi må virkelig levere godsakene om markedet skal bli fornøyd»

Økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea Markets om torsdagens viktigste.

«Det var en god dag for aksjeeiere i går med grønt på de fleste børsene i verden», skriver Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

S&P500 steg med 0,7 prosent, mens her hjemme steg Oslo Børs med hele 1,5 prosent.

En utstrakt hånd

Kina kom med en utstrakt hånd til USA i går ved å frita en rekke varer som hittil har vært tollbelagt.

«Litt på samme måte som de gjorde før jul, den gang endte samtalene i en utsettelse av tollkrigen. Trump fortsatte med håndsutrekningen ved å utsette økningen av tolltarifffene fra 25 prosent til 30 prosent fra 1. oktober til 15. oktober. Markedet tolker disse trekkene positivt og futures på S&P 500 er opp 0,5 prosent», heter det fra duoen i Nordea Markets.

Oljeprisen falt med drøye to dollar per fat onsdag kveld, etter at Trump åpner for å lette på sanksjonene mot Iran, noe som i så fall ifølge Olsen og Cekov vil gi et økt tilbud av olje i markedet.

Til tross for lavere oljepris fortsatte kronen sin ferd sterkere, EURNOK er ned tre til fire øre fra i går morges og står nå i 9,85.

Dagens viktigste

Dagens viktigste hendelse blir ifølge Olsen og Cekov utvilsomt rentemøtet i ECB.

«Markedet har spent forventningene i været og antar at det kommer en massiv stimuleringspakke. Det er på tross av kommentarer fra flere ECB-medlemmer – blant annet «hauker» som Tysklands Weidmann men også fra mer nøytrale medlemmer som Frankrikes de Galhau – som har uttalt at de ikke ser behovet for lettere pengepolitikk og kvantitative lettelser nå. Draghi må virkelig levere godsakene om markedet skal bli fornøyd», skriver duoen.

Selv om de tror ECB setter ned renten med 10 basispunkter (markedet priser 15 basispunkter), gjenopptar QE-programmet sitt og er mer tydelig om innrettingen av pengepolitikken fremover, er risikoen helt klart at ECB leverer mindre enn hva markedet forventer.

«Det kan gi en sterkere Euro og høyere lange renter», mener økonomene.

De oppfordrer til å følge nøye med på rentebeslutningen som slippes kl 13.45 i dag og Draghis pressekonferanse i etterkant, hvor økonomene venter flere detaljer om planene til ECB fremover.

Nøkkeltall fra USA

Senere på dagen får vi amerikansk KPI-inflasjon for august. Konsensus er at kjerneinflasjonen kommer inn på 2,3 prosent over året, litt opp fra 2,2 prosent i juli.

«I så fall vil mye av fallet i kjerneinflasjonen målt med KPI som vi så mot slutten av fjoråret og inn i 2019, være reversert. Powell holdt lenge på at fallet var midlertidig, det kan vise seg at han får rett. Men PCE-inflasjonen ,som er Feds favoritt, har så langt vist få tegn til å komme opp igjen», skirver Olsen og Cekov.

Uansett er ikke inflasjonsutviklingen avgjørende for rentesettingen den nærmeste tiden, mener de.

«For Fed handler alt nå om å sikre at oppgangen i økonomien forlenges, og gitt både utviklingen i nøkkelindikatorer i det siste og usikkerheten globalt er vi rimelig sikre på at Fed leverer et nytt rentekutt neste uke», avslutter duoen i Nordea Markets.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også