Analytiker ser oppside i IT-selskap

OPPJUSTERES: Sparebank 1 Markets oppjusterer Bouvet, her representert ved adm. direktør Sverre Hurum. Foto: Eivind Yggeseth

Sparebank 1 Markets med Petter Kongslie i spissen løfter kursmålet på Bouvet etter bunnsolide tall fra første halvdel av 2019

Inntektsvekst i første halvdel av 2019 kom inn på sterke 18 prosent, dette til tross for stor konkurranse rundt rekruttering av konsulenter. Videre økte resultat før skatt med 22,5 prosent grunnet bedre utnyttelsesgrad og vekst i times ratene over operasjonelle kostnader. Antall konsulenter ved inngangen av tredje kvartal var 1.455, noe som tilsvarer en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Med dette som grunnlag løfter meglerhuset estimatene for 2019. Estimatet for EBITDA margin løftes til 13,4 prosent fra tidligere 11,7 prosent. Videre justeres Resultat per aksje opp til 17,3 NOK fra tidligere 15,9 kroner. Følgelig gjentar SB1 Markets kjøpsanbefalingen og løfter kursmålet til 350 NOK fra tidligere 250 kroner.

Bouvet handles for øyeblikket på 297 kroner, det tilsvarer en oppside på drøye 18 prosent.