Dette skjer i dag - mandag

RAPPORTERING: Rak Petroleum og sjef Bijan Mossavar Rahmani legger frem sine tall for første halvår mandag. Foto: RAK Petroleum

Her er finanskalenderen for mandag 16. september.

Makro:

Kina: Industriproduksjon, Detaljhandel, Investeringer august, kl. 04.00

USA: Empire manufacturing-indeks september, kl. 16.00

Annet:

SSB: Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2019, kl. 08.00

SSB: Utenrikshandel med varer, august 2019, foreløpige tall, kl. 08.00

Rak Petroleum: Halvtårsrapport

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)