Kværner skal vokse i nye forretningsområder

NYE SATSINGSOMRÅDER: Finansdirektør Idar Eikrem og konsernsjef Karl-Petter Løken sikter som sterk vekst for Kværner i årene som kommer. Foto: Adrian Nielsen

Kværner vil øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023.

Kværner etablerer to nye satsingsområder for å øke virksomheten innen både olje og gassprosjekter og i fornybare industrier, opplyses det i en børsmelding.

«Med de nye satsingsområdene sikter konsernet på rundt 40 prosent vekst innen få år, sammenliknet med omsetningen i 2018», skriver Kværner.

Fremover har Kværner ifølge meldingen mål om å bygge flere ben å stå på med satsningsområdene Renewables og FPSO'er.

Selskapets mål er å øke den årlige omsetningen fra rundt 7,3 milliarder kroner i 2018 til over 10 milliarder kroner innen 2023.

Endringer i ledelsen

Organisasjonen vil ifølge meldingen justeres gjennomføring av den nye strategien. Antallet medlemmer i konsernledelsen reduseres fra ni til åtte personer.

«Det opprettes et eget, nytt område for prosjekter innenfor fornybare næringer, og et eget, nytt område for FPSO-prosjekter. Alle øvrige typer prosjekter samles i området Process & Structures», heter det i meldingen.

Videre samles ansatte involvert i gjennomføring av total-prosjekter i området EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation).

«De to avanserte anleggene i Verdal og på Stord legges også inn under dette området. Området Staff, Process Solutions og Concrete & New Solutions videreføres ikke, og de fleste tilhørende avdelinger legges også inn under EPCI. Ressursene i EPCI skal fremover brukes på tvers av alle prosjekter», skriver Kværner.