Insr Insurance Group ut av Danmark

UT AV DANMARK: Insr Insurance Group og toppsjef Espen Husstad. Foto: Brian Cliff Olguin

Avvikler virksomhet.

Insr Insurance Group har besluttet å avvikle sin danske virksomhet, går det frem av en børsmelding.

Selskapet viser til en virksomhetsstørrelse fortsatt under kritisk masse, og at kostnadsnivået er for høyt.

Samtidig skriver selskapet at Finanstilsynet har pålagt Insr Insurance Group å organisere virksomheten i Danmark som en utenlandsfilial og ikke grensekryssende virksomhet.

Avviklingen vil påvirke topplinjen negativt på kort sikt, men forbedre bunnlinjen og frigjøre solvenskapital. Omregnet nettoresultat vil forbedres fra minus 63 til minus 43 millioner kroner i 1. halvår 2019.

Les mer her.