Konsernsjefen i Multiconsult tar grep – gjør endringer i ledelsen

NYTT LEDELSESTEAM: Grethe Bergly skilter med nytt konsernlederteami Multiconsult. Foto: Christine Wendelborg

Grethe Bergly skilter med nytt konsernlederteami Multiconsult.

- Jeg er fornøyd med at vi har satt sammen et sterkt konsernlederteam som vil fremme endringer og bringe selskapet inn i en bærekraftig fremtid som et ledende selskap i vår bransje. Den nye ledergruppen består av en god kombinasjon av nye og eksisterende konsernledere som er opptatt av å ytterligere styrke Multiconsults ledende posisjon og å oppfylle kundenes behov og forventninger i årene fremover, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2019.

To nye posisjoner

Multiconsult etablerer to nye posisjoner - COO og EVP Salg.

«Store integrerte prosjekter blir stadig viktigere for våre kunder, spesielt innen samferdsel, infrastruktur, bygg og eiendom. Vi styrker derfor vårt fokus ytterligere på segmentet storskala-prosjekter», heter det.

Med rekrutteringen av Hilde Gillebo som konsernsjef Energi, vil Multiconsult utnytte sterke nasjonale og internasjonale posisjoner innen utvalgte fornybare energiområder, inkludert vannkraft, vind og sol, til å ta nye markedsandeler i fornybarsegmentet.

Slik ser det ut

Den nye konsernledelsen vil bestå av CEO Grethe Bergly, CFO Hans-Jørgen Wibstad, konserndirektør HR & Kommunikasjon Kari Nicolaisen, COO Johan Arntzen, Lars Opsahl konserndirektør Salg, Kristin Olsson Augestad konserndirektør Region Oslo, Leif Olav Bogen konserndirektør Regioner Norge, Hilde Gillebo, konserndirektør Energi, Geir Juterud konserndirektør Prosjekter og Martha Bergh Lunde fungerende konserndirektør Arkitektur.