Equinor kjører i gang banebrytende prosjekt

Leverer før plan og under budsjett. 

BANEBRYTENDE PROSJEKT: Oppstart på Utgard-feltet for Equinor. Illustrasjon: Equinor
Børs

Equinor og partnerne startet 16. september produksjonen fra gass- og kondensatfeltet Utgard, som ligger i både norsk og britisk del av Nordsjøen, skriver Equinor selv på sine hjemmesider. 

Prosjektet leveres uten alvorlige personskader, før plan og 25 prosent (900 millioner kroner) under kostnadsestimat.

Utvinnbare ressurser fra Utgard er estimert til 40 millioner fat oljeekvivalenter og på platå vil den daglige produksjonen være rundt 43.000 fat oljeekvivalenter.

Feltet er ifølge Equinor bygget ut med to brønner i en havbunnsramme knyttet opp til Sleipner-feltet med rørledning og kontrollkabel. 

Brønnrammen står på norsk side, med en brønn på hver side av grensen.

Funnet fra 1982 har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere. I 2016 kjøpte Equinor den britiske andelen av funnet for å realisere utbyggingen.

Plan for utbygging og drift ble overlevert norske og britiske myndigheter i 2016. Da var kostnadsestimatet 3,5 milliarder kroner (faste kroner) og oppstart planlagt i slutten av 2019.

Dette er første gang Equinor leder en utbygging som utvinner ressurser på tvers av skillelinjen mellom norsk og britisk sokkel.

Utgard skal ifølge selskapet fjernstyres fra Sleipner-feltet, der brønnstrømmen også prosesseres før tørrgass sendes til markedet i rørledning mens væskene sendes til Kårstø og derfra videre til markedet i Europa.

Les mer her.

equinor
gass
utgard
storbritannia
nordsjøen
startsidenpromo
sleipner
kårstø
Nyheter
Børs
Olje