«Vi er sikre på at Norges Bank i dag hever renten»

FED kuttet i går, og i dag venter økonomene i Nordea Markets renteheving fra Norges Bank.

VENTER HEVING: Lars Mouland og kollegene i Nordea Markets venter renteheving fra Norges Bank i dag. Foto: Are Haram
Børs

Den amerikanske sentralbanken kuttet som ventet renten med 25 basispunkter onsdag, men sa at det ikke var sikkert det kommer ytterligere rentekutt.

To av sentralbankmedlemmene stemte mot rentekuttet og en ville kutte 50 basispunkter.

«De gjorde ikke noe med sine vekstprognoser og karakteriserer amerikansk økonomi som solid. Økt usikkerhet om virkningene fra handelskrigen gjør allikevel at de velger å senke renten som en forsikring. Både aksje- og rentemarkedet hadde regnet med en tydeligere beskjed om at rentene skulle videre ned», skriver Lars Mouland og Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

To-års statsrenter steg nesten 10 basispunkter og aksjemarkedet falt initielt, for så å hente seg tilbake.

Det var små endringer i oljeprisen og EURNOK onsdag.

Hever i dag

«Vi er sikre på at Norges Bank i dag hever renten med 25 basispunkter til 1,5 prosent. Markedet priser inn omlag 50 prosent sannsynlighet for en renteheving, og det er også sprikende meningen blant analytikerne», heter det fra Mouland and Cekov.

De peker på at Norges Bank på rentemøtet i juni signaliserte en 80 prosent sannsynlighet for at de skulle sette rentene videre opp i september.

«De gjentok på møtet i august at denne vurderingen lå fast, til tross for økt internasjonal usikkerhet. Siden den gang har sannsynligheten for en hard Brexit blitt mindre, og USA og Kina melder at de vil sette seg ved forhandlingsbordet igjen. I tillegg fikk vi tydelige signaler i regionalt nettverksundersøkelsen om at handelsuroen i sum ikke påvirket norske bedrifters investeringsplaner», skriver duoen i rapporten.

startsidenpromo
rente
norges bank
fed
Nyheter
Børs