Andreassen: – Ikke bra for kronen å ha en usikker sentralbank

«DOVISH HIKE»: - Ikke bra for kronen å ha en usikker sentralbank, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen i etterkant av rentedommen torsdag. Foto: Iván Kverme

Sjeføkonom Jan Andreassen mener det er stor fare for at hevingen nå, som en sen takling på høykonjunkturen vi er i ferd med å legge bak oss, med varsel om mulig kutt i 2022, ansees å være vinglete.

– En såkalt «dovish hike», kommenterer sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen til Finansavisen.

Torsdag gikk det frem at Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Jeg ser ikke hvorfor Norges Bank måtte gjøre noe slikt, nå som sykliske komponenter åpenbart topper ut og boligbyggingen og bilsalg faller markert tilbake, sier sjeføkonom Andreassen.

Han mener det er stor fare for at hevingen nå, som en sen takling på høykonjunkturen vi er i ferd med å legge bak oss, med varsel om mulig heving i 2021 og mulig kutt i 2022, ansees å være vinglete.

– Ikke bra for kronen å ha en usikker sentralbank, avslutter Andreassen.

VIDEO: Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning


Les også