Shortere tjener stort på kursfall i Seadrill

KURSFALL: De som har shortet John Fredriksen Seadrill i det siste har så langt hatt en pen avkastning. Foto: Iván Kverme

De siste tre dagene har tre aktører hatt en avkastning på omtrent 13,1 millioner kroner.

Ifølge ferske lister fra Finanstilsynet viser det seg at Citadel Advisors II LLC og CRBU Holdings LLC økte shortandelen i Seadrill onsdag.

Citadel Advisors II LLC økte onsdag shortandelen til 0,64 prosent av de totale aksjene i Seadrill. Det skjer dagen etter de økte til 0,59 prosent. Før økningen til 0,59 prosent tirsdag, lå de under grensen på 0,5 prosent. Kapitalforvalteren økte onsdag shorten 53.496‬ til 646.948.

CRBU Holdings LLC økte onsdag shortandelen til 0,72 prosent av de totale aksjene i Seadrill, fra tidligere 0,62 prosent. Det vil si at de nå ligger short 720.905 aksjer, mot tidligere 621.746.

Seadrill stengte torsdag i 24,9 kroner, ned 5,97 prosent. Det vil si at Citadel Advisors II LLC hadde en avkastning på omtrent én million kroner etter torsdagens kursfall. CRBU Holdings LLC hadde en avkastning på omtrent 1,1 millioner kroner.

Den totale aktive shortandelen i Seadrill er 2,13 prosent, tilsvarende 2.141.110 aksjer, når man inkluderer Citadel Securities GP LLC sine andeler. Den totale avkastning for shorterne ble dermed 3,3 millioner kroner torsdag, hvis de ikke endret shortandelen i løpet av torsdagen.

Siden 16. september har Seadrill falt fra 31,48 kroner til 24,9 kroner. Shorterne har med det hatt en avkastning på totalt 13,1 millioner kroner de siste tre dagene.