ABG Sundal Collier hever kursmålet på DNB-aksjen

KURSMÅLET ØKES: Analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier hever kursmålet på DNB fra 158 til 163 kroner. Foto: Ivan Kverme

Torsdag ble det kjent at Norges Banks hovedstyre besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sa sentralbanksjef Øystein Olsen.

Olsen og Norges Bank mener prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Litt lavere inflasjon og et noe mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere lagt til grunn har også trukket rentebanen ned.

Nå velger analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier å heve kursmålet på DNB fra 158 til 163 kroner. Samtidig gjentar han sin hold-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger DNB ligger ifølge Bloomberg på 174,06 kroner.

I går sluttet DNB-aksjen på 161,90 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten 256 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har DNB-aksjen lagt på seg 11,08 prosent mens den er opp 23,33 prosent hittil i år.