Bakkafrost har hentet 3,7 milliarder kroner

Bakkafrost har hentet midler til The Scottish Salmon Company-kjøp.

FLERE AKSJER: Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen, er allokert 120.000 nye aksjer i emisjonen. Foto: Lage Bøhren
Børs

Bakkafrost har nå gjennomført en rettet emisjon på rundt 7.328.709 millioner aksjer til en kurs på 500 kroner per aksje, opplyses det i en børsmelding.

 Det gir et bruttoproveny på cirka 3.664 millioner kroner.

Selskapet planlegger å bruke midlene delvis til å finansiere kjøp av 133.125.109 aksjer i The Scottish Salmon Company.

Styret i selskapet vil i løpet av de neste dagene ifølge meldingen vurdere om de vil foreslå å gjennomføre en reparasjonsemisjon.

bakkafrost
the scottish salmon company
emisjon
Nyheter
Børs