Voss Veksel- og Landmandsbank varsler emisjon

Vil utnytte vekstpotensialet.

SER MULIGHETER PÅ VOSS: Voss Veksel- og Landmandsbank trenger penger til å vokse. Foto: NTB scanpix
Børs

Voss Veksel- og Landmandsbank er ikke blant de mest omtalte selskapene på Oslo Børs, men nå planlegger banken ifølge en børsmelding en emisjon med bruttoproveny 30 millioner kroner rettet mot eksisterende eiere og utvalgte nye investorer. 

Formålet vil være å styrke den rene kjernekapitalen «slik at banken kan utnytte vekstpotensialet i sitt markedsområde».

«Betydelig interesse»

Banken har gjennom en markedssondering allerede mottatt «betydelig interesse» fra både eksisterende aksjonærer og nye investorer for å tegne de nye aksjene i emisjonen.

Emisjonkursen vil bli avgjort av styret etter en bookbuilding-prosess med indikativt prisintervall på 150-165 kroner.

Bestillingsperioden vil begynne umiddelbart, og ventes avsluttet i morgen 16:30.

Én emisjon til

Banken planlegger også en etterfølgende emisjon, med ikke-omsettelige allokeringsretter til aksjeeiere unntatt dem som tildeles aksjer i den rettede emisjonen. Denne planlegges igangsatt medio/ultimo november 2019.

Den etterfølgende emisjonen er forventet å omfatte et tilbud av aksjer med bruttoproveny på rundt 20 millioner kroner, og tegningskursen vil være som i den rettede emisjonen.

Les mer her.

Voss-banken faller 6,7 prosent til 154 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag.

voss veksel- og landmandsbank
emisjon
startsidenpromo
Nyheter
Finans
Børs
Bank