Oljefondet og pensjonsfondet innland passerte 10.000 mrd kroner

Statens penjonsfond utland (Oljefondet) og Statens pensjonfond innland (Folketrydgfondet) har tilsammen passert 10.000 mrd kroner i verdi.

PENSJONSFONDET: Med oljefondet på 9.800 miliarder kroner og Folketrygdfondet på rundt 255 milliarder kroner har det samlede norske pensjonsfondet passert 10.000 milliarder kroner i verdi med litt margin. Foto: Faksimile fra nbim.no
Børs

Tirsdag har markedsverdien på det norske oljefondet (Statens pensjonsfond utland) ligget og vaket rett under 9.800 milliarder kroner, tilsvarende 1,85 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Opp nesten 19 prosent i år

Ved utgangen av 2018 var verdien på 8.256 milliarder kroner, og verdien har følgelig økt med rundt 1.530 milliarder kroner i 2019, tilsvarende 18,6 prosent og ca. 290.000 kroner pr. innbygger.

I september var oppgangen på ca. 155 milliarder kroner og oppgangen den siste måneden har blant annet kommet i kjølvannet av oppgang på børsene i New York og en svak krone. Tirsdag koster for eksempel en dollar 9,13 kroner, mens en euro koster 9,95 kroner.

Det norske oljefondet passerte for første gang en markedsverdi på 9.000 milliarder kroner den 2. april 2019.

10.000 mrd kroner

I det vedtatte budsjettet for 2019 ble Statens pensjonsfond utland antatt å ha en verdi ved utgangen av 2019 på 9.195 milliarder kroner, og samlet med pensjonsfond innland - 9.462 milliarder kroner.

I det reviderte budsjettet ble dette oppjustert til henholdsvis 9.300 milliarder kroner og 9.553 milliarder kroner.

Med Statens pensjonsfond innland (Folketrygdfondet) har markedsverdien for det samlede pensjonsfondet tirsdag ligget rundt 10.040 milliarder kroner, tilsvarende knapt 1,9 millioner kroner pr. innbygger.

oljefondet
pensjonsfondet
folketrygdfondet
Nyheter
Aksjeanalyse
Politikk
Børs