StrongPoint er på oppkjøpsjakt

StrongPoint skal vokse på netthandel og marginpress i butikk. – Vi har et mye større potensial enn vi har vist til nå, sier konsernsjefen.

ANALYSEDEKNING: Adm. direktør Jacob Tveraabak i StrongPoint har betalt for at ABG Sundal Collier skal analysere selskapet. Meglerhuset tror på syv prosent årlig vekst frem til 2021. Foto: Anders Horntvedt
Børs

– Vi har megatrendene i ryggen. Som investor i StrongPoint får du muligheten til både å dra nytte av økt netthandel og marginpress i butikk, sier konsernsjef Jacob Tveraabak.

StrongPoint er et retail-teknologiselskap som leverer utstyr og programvare til kunder som driver handel i butikk og på nett.

Som mange mindre børsnoterte selskaper sliter StrongPoint med å få oppmerksomhet fra analytikere, forvaltere og investorer. Fredag ettermiddag var markedsverdien av selskapet på 466 millioner kroner.

«Jeg vil hevde at aksjen er underpriset», uttalte Tveraabak  til Finansavisen tidligere i år.

For å skape økt oppmerksomhet rundt aksjen har selskapet inngått en avtale med ABG Sundal Collier, der det betaler for analysedekning gjennom plattformen Introduce. 

I slutten av august publiserte meglerhuset en analyse med følgende overskrift: «Kapitaliserer på retail-megatrender».

Prises til rabatt

StrongPoint tilbyr retail-teknologi (butikk- og e-handelsløsninger), kontantsikkerhet og produksjon av etiketter. I dag kommer rundt 71 prosent av inntektene fra retail-teknologi, mens resten blir fordelt relativt likt mellom de to sistnevnte kategoriene.

Ifølge analysen til ABG Sundal Collier handles StrongPoint til en rabatt på 20 prosent sammenlignet med «peers». 

Basert på meglerhusets estimater prises selskapet til 10 ganger forventet inntjening i 2020 , med en direkteavkastning på syv prosent.

ABG Sundal Collier opererer med et «fair» prisintervall på mellom 11,4 og 30,3 kroner pr. aksje, basert på hva sammenlignbare selskaper handles til. Fredag ettermiddag sto StongPoint-aksjen i 10,50 kroner.

«Vi forventer at den positive trenden innen e-handel vil være med på løfte salget med syv prosent årlig (CAGR, red.anm.) fra 2018 til 2021. Kombinert med 30 millioner kroner i kostnadskutt forventer vi at det underliggende driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) skal dobles fra 46 til 96 millioner i 2021», skriver Petter Nystrøm og Øystein Elton Lodgaard i analysen.

Mange oppkjøpskandidater

I midten av februar ble Hilde Horn Gilen ansatt som finansdirektør i StrongPoint og hennes erfaring fra oppkjøp var en av hovedårsakene for ansettelsen.

– Vi ønsker både å vokse organisk og gjennom oppkjøp. Utfordringen i dagens marked er at selskaper generelt sett blir priset høyt, men vi har en lang liste over potensielle oppkjøpskandidater. Vi må finne selskaper der synergiene vi skaper kan forsvare prisingen, sier han, og påpeker at er det kostbart å utvikle ny teknologi selv.

I 2018 omsatte StrongPoint for i overkant av en milliard kroner og satt igjen med et overskudd på 14 millioner kroner.

– Vi har et mye større potensiale enn vi har vist til nå. I fremtiden tror jeg vi i større grad er et softwareselskap enn hardwareselskap, sier han.

Største aksjonær er Kim Wahl gjennom investeringsselskapet Strømstangen, som eier aksjer for snaut 42 millioner kroner. Nummer to på aksjonærlisten er Holmen Spesialfond.

Henger langt etter

På det meste hadde StrongPoint kontorer i 12 forskjellige land. Nå konsentrerer selskapet seg om kjernemarkedene i Norge, Sverige og Baltikum.

– I tillegg ønsker vi å vokse i Spania, der vi har en stadig økende tilstedeværelse. Videre er det flere land hvor vi ser at enkelte av våre produkter har et høyt potensial. I Norden har vi kommet veldig langt på bruk av teknologi i butikk, godt drevet av en relativt høy pris på arbeidskraft og en digitalt moden befolkning. Vi ser at løsninger som er blitt tatt i bruk i våre hjemmemarkeder for en god stund siden begynner å få fart nedover på kontinentet. Vi ønsker i stor grad å replikere det vi har gjort i hjemmemarkedet i Spania, som åpenbart er et større marked, sier han og legger til

– I Spania ligger kontantandelen på over 80 prosent og det er høy etterspørsel etter kontantsikring, samtidig som selvbetjentløsninger og elektroniske hylleetiketter begynner å komme.

Torsdag forrige uke inngikk selskapet en avtale med svenske Bergendahls angående «Pick & Collect»-løsningen som skal brukes i 45 butikker.

strongpoint
Nyheter
Tjenester
Børs