Oljefondet skal investere i fornybar energiinfrastruktur

Oljefondets strategiplan slår fast at fondet nå skal investere i fornybar energiinfrastruktur som vind- eller solkraftparker.

OLJEFONDET: Nå legger oljefondets leder, Yngve Slyngstad, frem strategiplanen for de kommende par årene.  Foto: Are Haram
Børs

Finansminister Siv Jensen (Frp) ga i vår grønt lys for at oljefondet kan gå inn i fornybar energiinfrastruktur og nå følger NBIM opp dette i strategiplanen for årene 2020 til 2022.

I strategiplanen som ble lagt fram tirsdag, heter det at Norges Bank Investment Management (NBIM) skal investere i unotert fornybar energiinfrastruktur. NBIM forvalter Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. Fondet vil særlig konsentrere seg om infrastruktur i Europa og Nord-Amerika. NBIM slår i strategien fast at dette grunnleggende vil bedre forholdet mellom risiko og avkastning.

– Vårt primære investeringsfokus er vind- og solkraft. Vi vil fokusere på prosjekter med lav kraftprisrisiko, stabil kontantstrøm og begrenset risiko, heter det.

NBIM vil favorisere aksjeinvesteringer og rundt 20 fagfolk skal jobbe med investeringene innen fornybar energi.

Målet er å investere om lag 1 prosent av fondet i unotert fornybar energi, noe klimastiftelsen ZERO mener er for lite.

– Muligheten begrenses dessverre av Finansdepartementets øvre ramme for disse investeringene som i vår ble satt til 120 milliarder. Denne bør heves, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i ZERO.

(©NTB)

oljefondet
vindkraft
solkraftverk
yngve slyngstad
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs