Fjordkraft med sterk kundevekst

Fjordkraft-konsernet opplevde sterk vekst i 3. kvartal. Brorparten av veksten skyldes oppkjøp av Vesterålskraft Strøm.

KUNDEVEKST: Hadde en vekst på 11.892 strømleveranser i tredje kvartal. Foto: Rebekka Davidsen/FJORDKRAFT

I 3. kvartal økte Fjordkraft-konsernet strømleveringer med 11.892 strømleveranser, hvorav organisk vekst sto for 2.274 strømleveranser i Consumer-segmentet og 213 strømleveranser i Business-segmentet. Mesteparten av veksten skyldes oppkjøpet av Vesterålskraft Strøm.

I løpet av 3. kvartal totalt sett, hadde konsernet 651.488 strømleveranser. Dette tilsvarer en økning på nærmere 22.000 strømleveranser sammenlignet mot 3. kvartal 2018. 

– Vi er godt fornøyd med en vekst på nesten tolv tusen strømleveranser i Consumer- og Business-segmentet dette kvartalet, og det er gledelig at vi lykkes med å oppnå både organisk og strukturell vekst i perioden, sier konsernsjef Rolf Barmen.

Høyeste kundevekst siden 2017

Mobilsatsningen til Fjordkraft har vist seg å være gunstig. I 3. kvartal økte antall abonnenter med 11.177 kunder, og ved utgangen av kvartalet hadde konsernet totalt 92.271 mobilabonnenter.

– Mobilsatsningen vår har vært en fantastisk reise, og vi realiserer vår høyeste kundevekst siden 2. kvartal 2017. Dette viser at vi er en attraktiv utfordrer til de etablerte aktørene, sier Barmen.