Dagens tilbakekjøp av egne aksjer

FLERE SELSKAPER KJØPTE TILBAKE EGNE AKSJER: Oslo Børs. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Onsdag har flere selskaper kjøpt tilbake egne aksjer.

Flere selskaper har kjøpt tilbake egne aksjer onsdag. Tre av fem selskaper er oljeselskaper.

Equinor

Equinor kjøpte i dag 635.132 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs på 165,3 kroner. Det vil si at oljegiganten totalt måtte ut med 105 millioner kroner for aksjene.

Disse aksjekjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 annonsert 5. september 2019.

Etter dette kjøpet eier Equinor 9.423.236 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet.

DNO

DNO har i dag kjøpt tilbake 1,3 millioner egne aksjer til en gjennomsnitskurs på 12,5 kroner. Det betyr at DNO måtte ut med omtrent 16,3 millioner kroner for aksjene.

Etter denne transaksjonen eier DNO 70 millioner egne aksjer.

Golden Ocean Group

Golden Ocean Group kunngjorde i dag at de har kjøpt tilbake 30.000 egne aksjer på Oslo Børs til gjennomsnittskurs på 53,9 kroner. Det vil si at det ble kjøpt aksjer for 1,6 millioner kroner

Etter denne transaksjonen eier Golden Ocean Group 1.200.000 egne aksjer.

Transaksjonen er en del av tilbakekjøpsprogrammet annonsert 20. desember 2018.

Shelf Drilling og Otello

I tillegg har Shelf Drilling kjøpt 15.000 aksjer til en gjennomsnittskurs på 20 kroner. Etter transaksjonen eier selskapet 98.235 egne aksjer.

Otello har i dag kjøpt 1.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 15,7 kroner. Etter transaksjonen eier Otello 2.477.000 egne aksjer.