Axxis Geo Solutions skal hente over 200 millioner i emisjon

PENGEJAKT: CEO Rolf Rønningen og resten av ledelsen i selskapet tar nødvendige grep. Foto: Iván Kverme

Skal finansiere vekst, økt bemanning og styrke arbeidskapitalen.

Axxis Geo Solutions opplyser etter børsslutt torsdag at det planlegger en emisjon.

Ifølge selskapet skal det gjennomføre en rettet emisjon for å hente 200 til 225 millioner kroner, hvor ABG Sundal Collier, Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets er valgt som tilretteleggere.

Selskapet skriver at aksjekursen i emisjonen vil være seks kroner per aksje, hvor det endelige antallet aksjer vil bli avgjort gjennom en bokbyggingsprosess.

Axxis Geo Solutions var lenge høyt oppe på vinnerlisten torsdag. Aksjen steg til slutt 6,23 prosent til 17,05 kroner.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes til å finansiere videre vekst og investeringer som er nødvendige for å møte den økte aktiviteten innen havbunnsnoder.

Videre skal selskapet øke bemanningen med et nytt mannskap, og arbeidskapitalen skal styrkes ved å betale tilbake gjeld.