Insr Insurance Group skal hente 109 millioner i emisjon

HENTER PENGER: Styret i Insr ønsker å utstede 13.468.750 nye aksjer i en rettet emisjon. Basert på sluttkurs på Oslo Børs torsdag vil det gi et proveny på 109 millioner kroner. Foto: FOTO: NTB SCANPIX

Sikter mot et proveny på 109 millioner kroner.

Styret i Insr Insurance Group annonserer i en børsmelding at det har en intensjon om å utstede 13.468.750 nye aksjer i en rettet emisjon.

Ifølge selskapet tilsvarer dette rundt ti prosent av den utestående aksjekapitalen.

Insr har økt den interne solvensgraden til å ligge over 150 prosent fra tidligere mål på 130 prosent.

Aksjen ble omsatt sist for 8,08 kroner på Oslo Børs. Basert på sluttkursen vil det gi et bruttoproveny på 109 millioner kroner, i tillegg til at solvensgraden i andre kvartal 2019 på proforma basis vil øke fra 132 til 175 prosent, opplyses det.