Tilbudsperioden har startet - nå kan du kjøpe Sats-aksjer

Bokbyggingsperioden i det offentlige tilbudet i Sats startet fredag.

PENGEJAKT: Sats ønsker å hente inntil 1,4 milliarder kroner når selskapet går på børs senere i oktober.  Foto: Eivind Yggeseth

Bokbyggingsperioden i det offentlige tilbudet i Sats startet fredag 11. oktober klokken 09:00, og varer frem til 22. oktober klokken 14:00, fremgår det av en børsmelding.

Sats viser til tidligere kommunisert informasjon, som betyr at tilbudsaksjene vil bli solgt til en kurs mellom 23,50 og 28,00 kroner, som verdsetter egenkapitalen til 4,0-4,5 milliarder kroner.

I forbindelse med børsnoteringen har selskapet som intensjon om å hente inntil 1,4 milliarder kroner ved utstedelse av 50-59,6 millioner nye aksjer.

Det opplyses om at bokbyggingsperioden og søknadsperioden kan forkortes eller forlenges når som helst, men vil under ingen omstendigheter utløpe før klokken 16:30 18. oktober 2019, eller bli forlenget etter klokken 14.00 31. oktober 2019. 

ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og Carnegie er koordinatorer og tilretteleggere for transaksjonen. Swerdbank, sammen med Kepler Cheuvreux, er med på tilretteleggingssiden.