Olav Thon Eiendomsselskap låner nye millioner

Sper på med 200 millioner kroner.

LÅNER MER: Olav Thon Eiendomsselskap har i dag emittert 200 millioner kroner i form av et nytt usikret obligasjonslån. Foto: Øyvind Berg

Olav Thon Eiendomsselskap har emittert 200 millioner kroner i form av et nytt usikret obligasjonslån med 3 års løpetid, går det frem av en melding. 

Lånet har en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,62 prosent p.a., og planlegges utbetalt den 18. oktober 2019. 

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av lånet, som vil bli søkt notert Oslo Børs.