Fed skal kjøpe rentepapirer - Nå er det «risk on»

De lange rentene stiger kraftig på handelsoptimise samtidig som at Fed offentliggjør sertifikatkjøp for opp mot 60 milliarder dollar om dagen.

SPRØYTER INN LIKVIDITET: Sentralbanksjef Jerome Powell og de andre styremedlemmene vil kjøpe tilbake sertifikater i stor stil langt inn i neste år. Foto: NTB Scanpix

Den høye volatiliteten i rentemarkedet fortsetter denne uken. 

Onsdag var renten på den amerikanske tiåringen så lavt som 1,53 prosent, men i kjølvannet av handelsoptimise har rentemarkedet flyttet seg markant. Nå står renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid i 1,75 prosent, opp 7,7 basispunkter for inneværende døgn, og opp 22 basispunkter siden onsdag.

«Renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner er opp fra 1,53 til 1,75 prosent, eller 22 basispunkter. Volatiliteten i aksjemarkedet er kanskje dempet, men dette er en massiv bevegelse i rentemarkedene på bare noen få dager», skriver Norne Securities på Twitter.

Selv om meldingene i forkant av handelssamtalene mellom USA og Kina i Washington, som startet torsdag, var blandede, har markedet tolket forhandlingsklimaet positivt. 

«Gode ting skjer på handelsmøtet med Kina. Varmere følelser enn i nylig fortid, mer som i gamle dager. Jeg kommer til å møte visepresidenten i dag. Alle ønsker å se noe betydelig skje», skrev Donald Trump på Twitter mandag.

Skal kjøpe rentepapirer til 60 milliarder i måneden. Ikke QE?

Federal Reserve vil fra neste uke kjøpe sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid under ett år) i en hastighet tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden frem til andre kvartal 2020. 

Styremedlemmene i Fed skal ha holdt en videokonferanse den 4. oktober, der situasjonen i pengemarkedet var tema, og besluttet å kjøpe korte rentepapirer i stor stil.

Selv om Fed presiserer at dette ikke er kvantitative lettelser (QE), så er det et unektelig faktum at den amerikanske sentralbanken tilfører likviditet ved å øke sin balanse. Målet er å stabilisere situasjonen i pengemarkedet der repo-renten gikk løpsk i september.

Fed skriver at de tror sertifikatkjøpene vil ha begrenset påvirkning på lange renter og bredere finansielle forhold. Videre mener den amerikanske sentralbanken at kjøpene ikke bør få stor effekt på husholdningenes forbruk, selskapenes investeringslyst og den økonomiske aktiviteten for øvrig.

De kortere tremånedsrentene er ned 1,8 basispunkter for inneværende døgn til 1,669 prosent. Ved 17.00-tiden norsk tid sto renten i 1,705 prosent.

Prisen på toåringen faller og renten stiger 4,9 prosent til 1,589 prosent.

På den lange 30-åringen stiger renten til 2,238 prosent, opp 7,3 basispunkter.

Lavere - men fortsatt stor - sannsynlighet for rentekutt mot slutten av måneden

Ifølge CMEs FedWatch Tool priser futures-markedet inn en sannsynlighet for rentekutt på Feds rentemøte mot slutten av inneværende måned på 66,3 prosent. 

Torsdag var den impliserte sannsynligheten hele 82,3 prosent, og én uke tilbake priset markedet inn 78 prosent sannsynlighet for et oktober-kutt på 25 basispunkter.

Futures-markedet priser inn litt mindre enn to kutt (a 25 basispunkter) frem til våren 2020.