Shelf og DNO kjøpte egne aksjer - CEO i Okeanis kjøpte egne aksjer

Tre selskap og to innsidere meldte om aksjekjøp etter stengetid på Oslo Børs mandag.

INNSIDEKJØP: Styreleder og CEO, Ioannis Alafouzos, kjøpte askjer i selskapet mandag. Det samme gjorde et selskap kontrollert av hans bror, Themistoklis Alafouzos. Bildet: OET-tanker. Foto: Okeanis Eco Tankers

Shelf Drilling meldte etter stengetid på Oslo Børs at det har 23.000 egne aksjer til en snittkurs på 18,8359 kroner mandag. Etter kjøpet har selskapet 160.835 egne aksjer.

DNO meldte at det hadde kjøpt tilbake 23.000 egne aksjer til kurs 12,7719 kroner, og med det nå eier 74,4 millioner egne aksjer.

Otello meldte at det hadde kjøpt 2.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 15,59 kroner og med det eier 2.493.000 egne aksjer.

Styreleder og CEO i Okeanis Eco Tankers, Ioannis Alafouzos, kjøpte 18.000 aksjer i selskapet til en kurs på 98 kroner mandag. Han eier med dette 522.286 aksjer i selskapet, tilsvarende 1,59 prosent.

Broren til CEO kjøpte i tillegg 45.000 aksjer, gjennom Sea Shell Enterprises Limited, og har med det 556.500 aksjer i selskapet, tilsvarende 1,69 prosent.

Medlemmer av familien Alafouzos eier 18.678.586 aksjer i selskapet, tilsvarende 56,79 prosent.