Resultatvarsel fra XXL - Må hente penger

Øivind Tidemandsen må akseptere at selskapet langt på vei er i krise. Foto: Iván Kverme

XXL offentliggjør tirsdag foreløpig resultat for tredje kvartal 2019.

Og det er virkelig ikke lystig lesning for XXL-aksjonærene.

Selskapets nettogjeld over ebitda faller under 4,25x som gjør at selskapet i utgangspunktet kommer i brudd med lånebetingelsene på en bankfasilitet.

Derfor velger sportskjeden å hente 400 millioner kroner direkte, gjennom utstedelse av 26.666.667 nye aksjer, i en rettet emisjon til Dolphin Management (Øivind Tidemandsen), Altor, Andresens Ferd, Odin og Arctic Funds.

Emisjonskursen settes til 15 kroner. Aksjen handlet til 21-22 kroner før handelen i aksjen ble stoppet tirsdag ettermiddag.

Styret vil også foreslå en reparasjonsemisjon på 100 millioner kroner til de øvrige aksjonærer, fremgår det i meldingen.

Altor vil være største eier etter emisjonen, og XXL skriver at det blir foreslått at Hugo Maurstad blir ny styreleder. Øivind Tidemandsen vil fortsette som ordinært styremedlem.

Johannesen: – Kun vært et spørsmål om tid

XXL har avtalt med bankkonsortiet, bestående av DNB og Nordea, at lånebetingelsen knyttet til netto gjeld/ebitda skal være 4x i 2020, eksklusive IFRS 16-effekter og mulig salg av lagre utenfor eksisterende distribusjonskanaler og hovedmarkeder, og forutsatt at emisjonen i selskapet blir gjennomført.

Videre kan ikke XXL utbetale utbytte eller gjøre aksjetilbakekjøp før 31. desember 2020.

– At XXL nå forteller markedet at de skal hente 500 millioner har vært en lite bevart hemmelighet. Har man studert balansen deres så har det kun vært et spørsmål om tid før dette måtte skje, sier investeringsøkonom hos Nordnet, Mads Johannesen, til Finansavisen.

LITE BEVART HEMMELIGHET: Investeringsøkonom Mads Johannesen hos Nordnet mener det bare var et spørsmål om tid før XXL måtte hente mer penger. Foto: Nordnet

Aksjen stuper 17,41 prosent til 18,11 kroner.

Begredelig

Videre skriver selskapet at omsetningen i tredje kvartal ventes å bli rundt 2,47 milliarder kroner, mens ebitda ventes å utgjøre 130-135 millioner kroner eksklusive IFRS 16-effekter, og 265-275 millioner kroner inkludert IFRS 16. Konsensus hadde ventet en IFRS 16-ebitda på 339 millioner kroner.

Bruttomarginen ventes å lande på 37 prosent, marginalt lavere enn Bloomberg-konsensus' forventning om 37,7 prosent.

Like-for-like-veksten, et av de viktigste tallene innenfor retail, falt med fire prosent i kvartalet.

I Norge er like-for-like-veksten ned hele 10 prosent, og september var særlig krevende, skriver selskapet.

– I et marked hvor stadig netthandel blir en stadig større aktør, har man sett at XXL sin satsning på tradisjonelle butikker har vært en lite lønnsom affære, sier Johannesen.

XXL skriver i meldingen at salgsvolumet har påvirket bruttomarginen negativt ved at volumbaserte leverandørbonuser er vesentlig lavere enn i fjor. Effekten i tredje kvartal blir om lag 15 millioner kroner.

Selskapet skriver at kostnader relatert til opsjonsprogram til ansatte påvirker positivt med om lag 20 millioner kroner.

På grunn av lavt salg forblir lagerbeholdningen høy og ved slutten av tredje kvartal verdsettes varer på lager til om lag 3,4 milliarder kroner. 

XXL velger å ikke benytte seg av rabatter ved kontantvederlag (betale med en gang) slik at leverandørgjelden stiger og oppbyggingen av arbeidskapital begrenses noe.

Likviditetsreservene estimeres til 600 millioner kroner.