Buffett Berkshire eier 10 prosent av aksjene hos Bank of America - nå vil han kjøpe mer

MÅ HA GODKJENNING: Warren Buffett eier 10 prosent av Bank of America, men nå har han søkt om lov til å eie mer. Foto: AFP

Warren Buffetts Berkshire Hathaway søker tillatelse fra Federal Reserve om å potensielt øke sin eierandel i Bank of America til mer enn 10 prosent.

Det melder Bloomberg tirsdag kveld.

Når én aktør krysser 10 prosent eierandel trigger det en ekstra regulatorirsk gjennomgang fra myndighetene.

I juli meldte Berkshire at de hadde nådd grensen på 10 prosent, og i løpet de siste ukene skal investeringsselskapet ha sendt inn dokumentasjon på at de vil fortsette som en passiv investor i selskapet. 

Berkshire skal ha understreket at de ikke har intensjon om å selge eiendeler, gjøre transaksjoner eller fusjoner, eller endre på strategi eller selskapsstrukturen.

Aksjen stiger 2,68 prosent til 29,92 dollar og selskapet er verdsettes til 279 milliarder dollar.