SATS-IPO overtegnet

SATS går på børs med en markedsverdi på 4,0-4,5 milliarder norske kroner.

OVERTEGNET: SATS-IPOen har blitt overtegnet innen det indiktive intervallet. Det kan Bjørn Maaseide, storaksjonær i selskapet, glede seg over.  Foto: Eivind Yggeseth

Tilbudet av nye SATS-aksjer i den planlagte børsnotering er nå overtegnet innenfor det indikative kursintervallet på 23,5-28 kroner per aksje.

Det går frem i en melding fra selskapet onsdag.

Det betyr at treningssenter-kjeden bli gå på børs til en verdsettelse av egenkapitalen etter penger i intervallet 4,0-4,5 milliarder kroner.

Selskapet hadde som intensjonen om å hente inntil 1,4 milliarder kroner ved utstedelse av 50-59,6 millioner nye aksjer.

Nettoprovenyet fra ventes å utgjøre om lag 1.355 millioner kroner, og SATS ønsker å bruke en del av kontantene til å tilbakebetale rentebærende gjeld slik at nettogjelden over justert ebitda vil utgjøre om lag 2,0. Det impliserer å betale ned om lag en halv milliard kroner på gjelden.

Det resterende vil bli brukt til å betale ut et utbytte på én milliard kroner til SATS Group, SATS Management Invest AS and Hansemgruppen Holding.

Free float i aksjen ventes å utgjøre mellom 33 og 57 prosent avhengig av antall solgte aksjer fra eksisterende aksjonærer og innløsning av overtildelingsopsjoner.

SATS Group vil beholde sin posisjon som hovedaksjonær også etter listingen på Oslo Børs med en eierandel på 38-61 prosent avhengig av mulighetene nevnt over.

ABG Sundal Collier, Morgan Stanley og Carnegie er koordinatorer og tilretteleggere for transaksjonen. Swedbank, sammen med Kepler Cheuvreux, er med på tilretteleggingssiden.

Investor Bjørn Maaseide har en eierandel på 7,5 prosent i SATS før IPOen.