Valutastrateg Magne Østnor: Rom for ytterligere kronesvekkelse fremover

Den norske kronen svekker seg. Risikoappetitten blant markedsaktørene har avtatt påpeker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

KRONESVEKKELSE: Risikoappetitten blant markedsaktørene har avtatt påpeker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Han øyner rom for ytterligere kronesvekkelse fremover. Foto: Are Haram

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets øyner rom for ytterligere kronesvekkelse fremover.

– Fortsatt er det slik at kronen i stor grad styres av internasjonale forhold. Det har lite å gjøre med ståa i norsk økonomi for øyeblikket, hvor veksten er over trend, ledigheten lav og rentene de høyeste blant G10-valutaene, sier Østnor til Finansavisen.

Kronen svekket seg ytterligere onsdag morgen til 10,12 mot euro, det svakeste siden 2008 på 10,17. Mot dollaren svekket kronen seg til 9,18, noe man må hele 18 år tilbake i tid for å ha sett maken til.

– Handelskrigen mellom USA og Kina, mellom Europa og USA, Brexit og svakere global vekst har bidratt til at risikoappetitten blant markedsaktørene har avtatt, og dermed til en svakere krone, sier valutastrategen.

Fremover tror han handelskrigen skal eskalere ytterligere, at Storbritannia forlater EU uten avtale i starten av neste år og at veksten globalt skal fortsette å avta.

– Dessuten venter vi svakere vekst her hjemme etter at impulsen fra høyere oljeinvesteringer avtar, og at Norges Bank er ferdig med rentehevingene i denne omgang, sier Østnor.

– Vi er dessuten i starten av en periode på året hvor kronen vanligvis ikke gjør det veldig godt, og dermed tror vi det er rom for ytterligere kronesvekkelse fremover, fortsetter han.