Dette er er sjefsanalytikerens heteste tips i supersektoren som knuser børsen

De småtrauste egenkapitalbevisene har knust børsen i en årrekke. Dette er de heteste tipsene akkurat nå.

SEKTOREN SOM KNUSER BØRSEN: Norne Securities og Karl-Johan Molnes har bred dekning av sektoren som regelrett smadrer Oslo Børs både hva gjelder absolutt og risikojustert avkastning. Foto: Ivan Kverme

Det finnes mange veier til Rom, særlig i aksjemarkedet, men om man skulle foretrekke en lite ruglete, bekymringsfri og profitabel vei, så kan supersektoren over alle supersektorer, sparebankene, være et godt sted å plassere penger.

På lengere tidsserier er egenkapitalbevis-indeksen overlegen hovedindeksen på Oslo Børs, både i absolutt og risikojustert avkastning. De siste fem årene, med lave renter og tech-rally på andre siden av Atlanteren, har egenkapitalbevis-indeksen gitt en avkastning på om lag 105 prosent, mens hovedindeksen har gitt mer beskjedne 63 prosent.

Molnes: – Stadig flere internasjonale investorer oppdager at egenkapitalbevis er attraktive

Norne Securities, som eies av en rekke sparebanker, har bred dekning på de fleste egenkapitalbevisene på Oslo Børs.

Analysesjef Karl-Johan Molnes liker egenkapitalbevisene godt og påpeker overfor Finansavisen at flere av sparebankene har gjort det god på børsen i år.

– Sparebanker med jevnt høye utbytter rundt fem prosent årlig er vinnersektoren innen Nordiske og Europeiske finansinvesteringer i år, sier analysesjefen før han fortsetter.

– Stadig flere internasjonale investorer oppdager at egenkapitalbevis er attraktive.

Skepsisen som gjerne går igjen overfor sparebankene er den typiske forretningsmodellen med lokal tilstedeværelse og mange fysiske filialer, som skiller seg fra andre aktører som nesten utelukkende opererer digitalt. Med FinTech-boom og sterk disrupsjon innenfor bank og finans generelt, stilles det spørsmål om dette er måten å drive morgendagens bank på.

Molnes mener at teknologisk utvikling i banksektoren ikke er et nytt fenomen.

– Teknologien innen bankvirksomhet har alltid vært i utvikling. Nå er banker i ferd med å bli like mye teknologibedrifter som banker. Sparebanken Vest med egen IT-avdeling i Bergen viser at det er mulig å gjøre ting selv om en er mellomstor, sier den Bergen-baserte analysesjefen.

Molnes er ikke videre bekymret for at bankene med lokal tilhørighet vil miste sin posisjon med det første.

– Det ser ut til at en vil fortsette å ha banker som enten har lokale eller regionale monopoler fordi stordriftsfordelene av å være nasjonal eller internasjonal fortsatt ikke er mye større enn å være en lokal bank.

Molnes' «top picks» og en viktig illustrasjon

Denne uken publiserte Norne Securities en rapport på over 100 sider før sparebankenes tredjekvartalsrapportering virkelig starter for alvor over helgen. Norne opererer med såkalte «top picks» – beste tips –, og grafen under illustrerer at Norne-analytikerne har hatt rimelig god teft hva gjelder å plukke ut de beste egenkapitalbevisene.

SUPERAVKASTNING: Figuren viser totalavkastningen (kursutvikling pluss utbytte) siden 2013 for Nornes «top picks», egenkapitalbevisene som dekkes av meglerhuset og hovedindeksen på Oslo Børs. Figur: Norne Securities

Siden 2013 har Nornes heteste tips gitt 300 prosent avkastning, sammenlignet med hovedindeksen som har gitt mer noe beskjedne 77 prosent.

Molnes sier overfor Finansavisen at et av de viktigste parameterne innenfor sektoren, når det kommer til verdsettelse, er forholdet mellom avkastningen på egenkapitalen (ROE) og Pris-Bok (P/B).

Plotter man bankene i en graf med forventet ROE på x-aksen og P/B på y-aksen, får man en illustrasjon som «viser ett av de viktigste kriteriene for å velge hvilket egenkapital bevis som er mest attraktivt».

EN VIKTIG ILLUSTRASJON: Figuren er et plott av Nornes estimerte ROE og P/B for de forskjellige egenkapitalbevisene basert på inntjening og kapitalsituasjonen i 2020. Linjen i midten er en enkel regresjon som viser den lineære sammenhengen mellom P/B og ROE. Modellen forklarer ikke andre verdidrivere som vekst og risiko. Foto: Norne Securities

Egenkapitalbevisene som er gode kjøp blir ofte å finne under regresjonslinjen i figuren over. Bankene under linjen gir en «for god» avkastning på egenkapitalen, relativt til hvor mye en må betale for det i sektoren for øvrig.

Sparebank 1 Nord-Norge

Et av Nornes heteste tips er Sparebank 1 Nord-Norge (NONG). Meglerhuset mener aksjen er attraktivt priset og at en bedret ren kjernekapitaldekning legger forholdene til rette for gode utbytter i tiden fremover.

«NONG er attraktivt priset med en en 12-måneders fremtidig P/B på 1,06, ROE på 13 prosent og en P/E (pris over inntjening, red. anm.) på 8,5, det laveste nivået på flere år. Direkteavkastningen for 2019 på 8,4 prosent, en av de høyeste i sektoren, er sterk samt at en normalisert direkteavkastning på 8,0 prosent for 2020 også er attraktivt», skriver Norne i rapporten og trekker også frem kvaliteten på eiendelene, lave utlånstap og lav eksponering mot sykliske segmenter som gode egenskaper for sparebanken med tilhørighet i Nord-Norge.

Norne opererer med et kursmål på 85 kroner og en kjøpsanbefaling for Sparebank 1 Nord-Norge, noe som impliserer en oppside på 24 prosent fra fredagens sluttkurs.

Egenkapitalbeviset er opp ni prosent så langt i år, men handles uendret fra kursen på samme tid i fjor.

Helgeland Sparebank

Den andre av meglerhusets «top picks» er Helgeland Sparebank (HELG). Norne tror ikke andre halvår av 2019 vil bli særlig mye bedre enn i fjor for banken, men regner egenkapitalbeviset som svært attraktivt når man retter blikket et år frem i tid.

«Vi mener banken burde klare å bedre rentemarginen, levere på kostnadseffektivitet samt å normalisere utbyttet sammenlignet med resten av sektoren. Derfor mener vi at dagens prising ikke er særlig krevende med stor rabatt til konkurrentene. Risk/reward har bedret seg sammenlignet med situasjonen for 12 måneder sider (...)», heter det fra Norne.

Med Pris/Bok på 0,68, en justert avkastning på egenkapitalen på 9,2 prosent og en direkteavkastning på 5,4 prosent for inneværende år, mener Norne at nåværende prising representerer en attraktiv inngang.

Meglerforetaket anbefaler kjøp og har satt et kursmål på 95 kroner for egenkapitalbeviset. Oppsiden fra fredagens kurs på 81 kroner er dermed 17 prosent.

Egenkapitalbeviset er opp 16 prosent så langt i år, og handles tre prosent høyere enn ved samme tid i fjor.

Sparebanken Vest

Ved forrige sektoroppdatering var også Sparebanken Vest blant Nornes heteste tips. Nå er banken med hovedkontor i Bergen fjernet fra listen som følge av corporate-oppdrag.

– Siden vi er midt i en stille periode for Sparebanken Vest i forbindelse med nedsalg av egenkapitalbevis fra grunnfondet til private aksjonærer har vi ingen anbefaling på aksjen selv om den fra estimatene nå ser ut som det egenkapitalbeviset som har det mest attraktive forholdet mellom egenkapitalavkastning og pris på egenkapitalbevis i i forhold til bokført verdi, sier Molnes til Finansavisen.

Ifølge Norne handles aksjen på P/B 0,98, avkastningen på egenkapital er 12,3 prosent og direkteavkastningen for inneværende år estimeres til 5,9 prosent. I estimatene venter meglerforetaket sterk utlånsvekst fra Sparebanken Vest, samt en svært god kostnadseffektivitet, i årene som kommer.

For ordens skyld: Sparebanken Vest kontrollerer nær halvparten av aksjene i Norne Securities. Helgeland Sparebank har en eierandel på om lag åtte prosent.