Panoro Energy har inngått avtale med PetroNor

Panoro Energy har inngått en avtale med PetroNor E&P for salg av alle aksjer i datterselskapene Pan-Petroleum Services Holding og Pan-Petroleum Nigeria Holding for utstedelse av nye PetroNor-aksjer.

UTBYTTEFEST: Panoro har intensjon om å erklære et ekstraordinært utbytte og distribuere aksjevederlaget til selskapets aksjonærer. Foto: Foto: Panoro Energy

Panoro Energy har inngått en kjøps- og salgsavtale med PetroNor for salg av alle aksjer i datterselskapene Pan-Petroleum Services Holding og Pan-Petroleum Nigeria Holding for utstedelse av nye PetroNor-aksjer til en verdi av 10 millioner dollar pluss et betinget vederlag på opptil 25 millioner dollar basert på fremtidige volum av gassproduksjon.

Det fremgår av meldinger fra Panoro Energy mandag kveld.

- Vi er utrolig fornøyde med å ha inngått en vinn-vinn avtale med PetroNor som passer ambisjonene til begge selskaper, skriver adm. direktør i Panoro John Hamilton.

De solgte datterselskapene eier 100 prosent av aksjene i Pan-Petroleum Aje Limited (Pan Aje), som deltar i leting etter og produksjon av hydrokarboner i Nigeria og har en økonomisk andel på 12,1913 prosent i Offshore Mining Lease (OML) 113.

Etter fullføring av transaksjonen vil Panoro ikke ha noen tilstedeværelse i Nigeria.

I henhold til vilkårene for transaksjonen har PetroNor opsjon på å betale en del av aksjevederlaget i kontanter, hvis PetroNor-kursen reduseres til under 0,13 dollar pr aksje ved fullføring av transaksjonen.

Ved sitt indirekte kjøp av Pan Aje, vil PetroNor med virkning fra 30. juni 2019, påta seg alle fordelene og forpliktelsene i forhold til Panoros interesse i OML 113.

Etter gjennomføring av transaksjonen har Panoro intensjon om å erklære et ekstraordinært utbytte og distribuere aksjevederlaget til selskapets aksjonærer.

Det fremgår videre at transaksjonen ventes å gi en netto gevinst for Panoro som vil bli regnskapsført ved gjennomføring.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker