Slik skal veksten i næringen sikres

En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett er sendt ut på høring.

FORSVARLIG: Det nye trafikklyssystemet, som deler kysten inn i 13 soner, er ment å sikre forsvarlig og forutsigbar vekst. Foto: anders horntvedt
Børs

En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett er sendt ut på høring, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en melding.

Det nye trafikklyssystemet, som deler kysten inn i 13 soner, er ment å sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. 

Etter råd fra en ekspertgruppe vil Nærings- og fiskeridepartementet senere avgjøre fargen til hvert av produksjonsområdene.

– Forskriften som nå sendes på høring legger grunnlaget for vekst i næringen, og er for det meste en videreføring av reglene som gjaldt i forrige tildelingsrunde i 2017/2018, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Frist for å inngi høringsmerknad er 5. desember 2019.

havbruk
oppdrett
laks
ørret
nærings- og fiskeridepartementet
Nyheter
Børs